Parallelsessies congres 2023

Parallelsessies congres 2023

Hier vind je informatie over de parallelsessies op het Dimpact-congres op 11 mei 2023. Per ronde zijn de sessies uitgewerkt. Scroll naar beneden voor ronde 2.

Ga naar het congres

Ronde 1: 11.30 - 12.15 uur

1. Open Online | Gemeente BVOWB
In de BVOWB, BedrijfsvoeringsOrganisatie West Betuwe, werken gemeenten Culemborg, Tiel en West-Betuwe samen bij de implementatie van OpenOnline als nieuwe website. Projectleider Rogier van Onna vertelt hoe deze implementatie verloopt en deelt daarbij ook zijn ervaringen over toetreding tot en samenwerking binnen Dimpact.

Interessant voor Iedereen die geïnteresseerd is om over te stappen naar Open Online.
Soort sessie: presentatie
Door Rogier van Onna, projectleider websites BVOWB.

2. Eigentijdse klantinteractie
Eigentijdse klantinteracties. Dat roept veel beelden en vragen op. We denken aan naadloze, inclusieve klantreizen, aan inwoners, die zich gehoord en begrepen voelen. We vragen ons af hoe omnichannel ons kan helpen en welke nieuwe vaardigheden (KCC)medewerkers nodig hebben. En tot welke klantgegevens (het klantbeeld) mogen we toegang hebben? Hoever kunnen we gaan in het toepassen van moderne technieken?

In een interactief gesprek geven we samen invulling aan wat ‘eigentijds’ is en wat het betekent voor inwoners, ondernemers én voor medewerkers. En vooral wat moeten we doen om dat te bereiken?

Interessant voor managers dienstverlening en medewerkers frontoffice/ KCC
Soort presentatie: interactief gesprek en brainstorm
Door Moniek Koerhuis, Programmamanager Stedelijke Dienstverlening gemeente Enschede.

3. Organisatie in beweging met design thinking
Hoe creëer je een inwonergerichte dienstverlening? Hoe voer je veranderingen door in de organisatie? Dimpact en het UWV (Uitvoeringsinstutuut Werknemersverzekeringen) nemen je mee in de wereld van design thinking. Dit is een manier van denken met bijbehorende methodiek die handvatten biedt voor organisatie -ontwikkeling en -verandering.

Interessant voor onder andere: management en leidinggevenden
Soort sessie: presentatie
Door Melissa Foss, Productowner PodiumD melding bij Dimpact en 
Anninka van Burken innovatiemanager UWV

4. De service blueprint methodiek. Hoe, wat en waarom?
De workshop ‘Service blueprint methodiek’ laat zien hoe deze methode gemeenten kan helpen om klantgerichte dienstverlening te ontwikkelen terwijl de gehele organisatie (voorkant én achterkant) daarop aangesloten wordt. De service blueprint vormt namelijk een blauwdruk van hoe een ideale klantreis in praktijk kan worden gebracht.
Tijdens de workshop maak je kennis met de methodiek die in 2021 de GemeenteDelers-prijs won. Je ontdekt de aanpak en visie, leert hoe en waarom je hem zou moeten toepassen in je gemeentelijke praktijk en oefent alvast met een kleine opdracht.

Interessant voor onder andere: beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs, dienstverleners, procesmanagers, i-architecten en i-adviseurs, juristen, medewerkers KCC, balie etc.   
Soort sessie: Interactieve workshop
Door Arjan van Liere, Online strateeg Present Media

5. Gemeenten innoveren Digitaal: is Agile de heilige graal?
In een snel veranderende wereld verwachten inwoners een hoog digitaal serviceniveau van hun gemeente. Innovatie is inspirerend en spannend maar het vereist veel investeringen en inspanningen. Het brengt enorme technische complexiteit en grote (security) risico’s. 
In deze workshop verkennen we onze eigen mindset met betrekking tot IT, softwareontwikkeling en innovatie. Welke aanpak en welk gedrag leidt tot werkelijk betere oplossingen voor inwoners?

Interessant voor: onder andere managers, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs, i-adviseurs en informatiemanagers.
Soort sessie: workshop
Door Marius van Dam, product management coach Dimpact

6. Dimpact voor dummies
Natuurlijk ben je geen dummy, Dimpact is samenwerking! Maar wil je toch meer weten over het aantal leden, waarom we in samenwerking geloven, de veranderende koers, de toegevoegde waarde en wat de sleutel is tot succes? Dan ben je van harte welkom bij deze interactieve sessie.

Interessant voor nieuwe gemeenten en mensen die Dimpact nog niet zo goed kennen. Iedereen is welkom!
Soort sessie: presentatie
Door Marije Plas, gemeente Groningen, manager regie informatiemanagement en Christiaan Sevink, Dimpact, regisseur samenwerking Dimpact.

 

7. MijnZaken, tack & trace ook voor jouw inwoners? Kijk wat MijnZaken service binnen de overheidsdienstverlening ook voor jouw gemeente kan betekenen.
MijnZaken is een waardevolle service voor inwoners en ondernemers, die hen de mogelijkheid biedt om de statusinformatie van hun product of dienst te volgen. Dit verbetert de klanttevredenheid en -ervaring en voorkomt onnodige contacten, waardoor kosten worden verminderd. Het doel is om inzicht, overzicht en uitzicht te bieden aan zowel inwoners als medewerkers, en dit wordt aangeboden vanuit de Omnichannel kanaalstrategie. NL Design System componenten zijn hierin deelbaar voor gemeenten. De ontwikkeling is gebaseerd op de API-standaarden zaakgericht werken (ZGW) vanuit Common Ground om het ook kanaalonafhankelijk aan te bieden. 

De gemeente Groningen is in een vergevorderd stadium van de implementatie van het Open Inwoner Platform (OIP), dat qua werking in lijn ligt met de MijnZaken service. Mijn.groningen.nl wordt dé ingang voor inwoners en ondernemers. We tonen je graag de laatste stand van zaken en raak.

Interessant voor i-adviseurs, beleidsmedewerkers, dienstverleners en architecten.
Soort sessie: presentatie
Door Zakia Boucetta, programmamanager omnichannel VNG Realisatie en Niels Abbing programmamanager MijnGroningen
.

Ronde 2: 14.10 – 14.55 uur

8. Samenwerken met inwoner: persoonlijk en op maat
We hebben het vaak ingewikkeld gemaakt. Inwoners komen er regelmatig niet uit en hebben dan behoefte aan support. Een advies, een gesprek, even bij de hand genomen worden. Maar wel zo dat ze zelf regie houden en dat het precies past bij hun situatie. Kunnen we met elkaar een samenwerkingscomponent bedenken, dat inzetbaar is voor alle vormen van samenwerking in alle domeinen? Met elkaar werken we aan de eerste schets van de samenwerkingscomponent.

Interessant voor managers en medewerkers dienstverlening. Medewerkers met direct klantcontact.
Soort sessie: actieve brainstorm en ontwerp workshop
Door Dino Zecic, beleidsadviseur Publieke Dienstverlening, gemeente Deventer

 

9. De inwoner beter begrijpen met virtuele assistent GEM
Hoe helpt Gem in het gemeentelijke klantcontact? Wat weet en kan Gem allemaal al en wat staat er op de road map? Hoe positioneer je Gem binnen je eigen organisatie? Wat is het succes van Gem? Hoe ervaren medewerkers hun digitale collega? Hoe sluit je je aan bij de Gem-community? Wat kost Gem? En wat is er nodig om Gem te implementeren?

Op al deze vragen en meer krijg je antwoord in deze presentatie. En er is uiteraard ook ruimte voor jouw vragen.

Interessant voor iedereen die de inwoner centraal stelt en dienstverlening een warm hart toe draagt.
Soort sessie: presentatie
Door Peter van Schaick, Sr. Adviseur Dienstverlening, Gemeente Rotterdam en Harvey van der Meer, Product owner Gem

10. Veranderkunde: een veelkleurige kunst – ervaar het in de kleurenkamer
Een veranderaanpak goed ontwerpen is een kunst. Geen mens, geen organisatie en geen verandering is hetzelfde. Hoe kun je op basis van een analyse van cultuur, organisatie en mensen de meest passende veranderaanpak ontwerpen. We duiken in de kleurenkamer in de verschillende perspectieven op verandering en hoe die te benutten. De veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak staan hierin centraal. Dus wil jij weten hoe je de resultaten van jouw project, programma of proces kunt verbeteren duik dan de kleurenkamer in! 

Interessant voor programmamanagers, bestuurders en iedereen die meer wil weten over het ontwerpen van een verandering.
Soort presentatie: workshop
Door Lucianne Vermeulen (Business Change Manager Dimpact/ Beyond23 ), Liselotte Schutten (adviseur Business Change Dimpact / Beyond23) en Marloes Roossien (adviseur Dimpact/ Beyond23).

11. Werken aan eigentijdse dienstverlening. Wat is ons gezamenlijke doel?
Vrijwel alle Dimpactgemeenten hebben een visie en strategie op de dienstverlening opgesteld, maar we hebben nog geen gezamenlijke visie en strategie. Dat is nodig, want dat geeft bedoeling en richting aan onze initiatieven, projecten en producten. Bij alles wat we doen moeten de voordelen voor inwoners, ondernemers duidelijk zijn. Welke voordelen en doelen hebben we samen voor ogen en hoe gaan we die bereiken? Daarmee gaan we in deze sessie aan de slag.

Interessant voor managers, bestuurders, medewerkers dienstverlening en informatiemanagers.
Soort sessie: Brainstorm en workshop

Door Dick Laan, senior adviseur gemeente Enschede en Martin de Bijl, adviseur innovatie Dimpact

 

12. Samenwerking en aansluiting routekaart Financiële zorgen en Dimpact producten - deze sessie is geannuleerd!
In deze interactieve en verrassende workshop volgen we de reis van de inwoner met financiële zorgen. Welke stappen zet de inwoner en welke juist niet? Hoe zorgen we ervoor dat de inwoner duurzaam uit de schulden komt en blijft. Kunnen we dat proces versnellen? En hoe kan de routekaart Financiële Zorgen daarbij helpen? Welke informatiekundige functionaliteiten hebben inwoners en dienstverleners daarbij nodig en hoe dragen de producten van Dimpact daaraan bij? Deze workshop geeft je inzicht in hoe de routekaart is samengesteld en hoe de producten van Dimpact bijdragen aan de reis van de inwoner. 

Interessant voor dienstverleners, informatie-adviseurs, i-architecten, procesmanagers, beleidsadviseurs, communicatieadviseurs.
Soort sessie: workshop

Door Anja Tijdhof, implementatiemanager Programma Verbinden Schuldendomein, VNG Realisatie en Dick Laan, strategisch adviseur Programma verbinden Schuldendomein, VNG Realisatie.

13. Van idee naar realisatie... Hoe doe je dat nou?
Dimpact heeft een werkwijze ontwikkeld om ideeën te verkennen, samen op te pakken en uiteindelijk als concrete producten aan te bieden aan de leden.  Aan de hand van pakkende voorbeelden volgen we die aanpak en kijken we naar veelbelovende innovatieve ideeën die op dit moment opborrelen bij gemeenten. Welk idee sluit aan bij de ambitie van jouw gemeente? 

Interessant voor beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs, dienstverleners, procesmanagers, i-architecten en i-adviseurs
Soort sessie: presentatie
Door Els van Uum, innovatiecoach/-adviseur Dimpact en Christiaan Sevink regisseur samenwerking Dimpact.

14. Datagedragen communicatie. Stroomlijn de weg naar relevante informatie voor inwoners, verbeter digitale dienstverlening.
Wat wil je bereiken en waarom? Wie wil je bereiken? Wat moet er gebeuren en welk gedrag wil je zien? Welk resultaat wil je behalen? Vragen die jouw communicatieadviseur je stelt als jij met een onderwerp de buitenwereld in wilt. Communicatie is verbinding. Tussen binnen- en buitenwereld. Ook biedt communicatie, in de praktische vorm van middelen, een mogelijkheid om een klantreis in beeld te brengen. Om gedrag te meten, om te sturen. Wil je drempels in klantprocessen blootleggen? Leren wat jouw doelgroep raakt? Afhaak-momenten signaleren? Kortom wil je meer bereik, effect en resultaat creëren? Begin met Datagedragen Communicatie & Dienstverlening. 

Interessant voor medewerkers die zich bezighouden met de optimalisatie van (digitale) informatievoorziening & dienstverlening aan inwoners en beleidsmedewerkers op thema’s waarbij het bereiken van inwoners een uitdaging is. Voor opdrachtgevers van communicatieactiviteiten richting inwoners.
Soort sessie: interactieve presentatie
Door Ellen Evers, senior adviseur communicatie gemeente Enschede

15. Digital transformation in the Danish municipalities
KOMBIT is an IT organization founded by all Danish municipalities. They focus on the major IT systems with the intention of supporting the municipalities in their digital transition. Netcompany is one of their main open source suplliers.  Thomas takes us into the success story of the digital transformation in Denmark, with the Do’s and Don’ts.

Interessant voor managers en bestuurders
Soort sessie: presentatie, let op deze wordt verzorgd in het Engels.

Door Thomas Rysgaard Christiansen, Netcompany, partner (former CEO Kombit Denmark) 

16. PodiumD vanuit de praktijk
In deze parallelsessie gaan we van ‘buiten naar binnen’. We starten bij de klant en gaan via de dienstverlening van de gemeente naar de ondersteuning vanuit PodiumD producten.Aan bod komen de verbanden tussen klantreizen, serviceformules en de functionaliteiten van PodiumD producten. We laten hiermee zien hoe PodiumD past in de service blueprint van gemeenten. Met deze presentatie krijg je inzicht in de aanpak, de opbouw en de bijdrage van PodiumD en Common Ground aan de dienstverlening van de toekomst.

Interessant voor medewerkers dienstverlening, management, bestuurders, verandermanagement, automatisering, informatiemanagement, leden en niet leden.
Soort sessie: Presentatie met mogelijkheid tot het stellen van vragen

Door Wiebe Kortenbach architect Dimpact

17. Zero trust
Privacy en veiligheid staan hoog op de (bestuurlijke) agenda van gemeenten. Want als het verkeerd gaat dan….. Daarnaast gaan inwoners en ondernemers ervan uit dat gemeenten zorgen voor een betrouwbare en veilige digitale omgeving.Met de ToegangsVerleningService biedt DICTU ook gemeenten de mogelijkheid om digitale dienstverlening via inlogmiddelen zoals e-Herkenning en DigiD te ontsluiten voor inwoners en ondernemers. Tijdens deze sessie belichten we het zero trust concept; wat houdt het in en hoe we het gaan toepassen in PodiumD?

Interessant voor Informatiemanagers, privacy en security officers en data officers.
Soort sessie: presentatie
Door Hugo ter Doest, architect Dimpact en Henk van Eldik, architect gemeente Groningen.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging