Vereniging

Onze vereniging bestaat uit meer dan 40 gemeenten. Wij werken samen aan flexibele, veilige en gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening. Dat doen we voor miljoenen inwoners en bedrijven in Nederland.

Hoe onze vereniging samenwerkt

Elke gemeente draagt bij en heeft een gelijke stem, ongeacht het aantal inwoners. Besluiten nemen we open en transparant. We zorgen samen voor een duidelijke koers en een actieve, bruisende vereniging.

De algemene ledenvergadering (ALV)

Bestaat uit vertegenwoordigers van al onze leden. De ALV is eigenaar en het hoogste orgaan binnen Dimpact. Jaarlijks komt de ALV bij elkaar op het Dimpact-congres.

De raad van commissarissen (RvC)

Vervult een belangrijke rol binnen de vereniging. Namens de leden houdt de RvC toezicht op de directeur-bestuurder en de hele gang van zaken binnen de vereniging. De RvC adviseert Dimpact in brede zin.

Bestuur en directie

Jack Lenting is directeur-bestuurder bij Dimpact. De bestuurder levert toegevoegde waarde voor de leden door middel van samenwerking. Als directeur stuurt Jack samen met zijn managementteam het regiebureau aan.

Het regiebureau

Is de innovatieve en onafhankelijke spin in het web van gemeenten, ontwikkelpartners en landelijke netwerken voor digitale dienstverlening. Het regiebureau maakt samenwerking, kennisdeling en hergebruik van oplossingen mogelijk.

Onze leden zijn de kern van de vereniging

Onze meer dan 40 lidgemeenten spelen een actieve rol in de vereniging. Elke gemeente heeft een Dimpact-coördinator als schakel naar het regiebureau. De coördinatoren vormen een enthousiaste groep ambassadeurs voor samenwerking binnen de vereniging.

Waar Dimpact voor staat

In een wereld waarin technologische, juridische en maatschappelijke innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, staan gemeenten voor een grote opgave. Samen ontwikkelen we nieuwe oplossingen en verbeteren we bestaande oplossingen. Zo zetten we de dienstverlening van morgen neer. We zoeken altijd de verbinding in de landelijke opgave.

Missie

Dimpact verbindt en werkt samen aan de publieke dienstverlening van morgen.

Visie

Onze droom is dat Nederlandse gemeenten de dienstverlening goed voor elkaar hebben.

Onze strategie

Wij zetten samen met gemeenten eigentijdse en wendbare digitale dienstverlening neer. Samen met onze lidgemeenten en ontwikkelpartners realiseren wij oplossingen die gemeenten dichter bij hun inwoners brengen. Ook delen wij oplossingen uit de markt binnen onze vereniging.

Zo kunnen gemeenten de digitale dienstverlening van morgen samen ontwikkelen en hergebruiken. Samen gaan we voor meer mensgerichte digitale dienstverlening.

Hoe wij het waarmaken

Wij ontwikkelen samen met onze leden nieuwe oplossingen en verbeteren bestaande oplossingen. Dit doen wij zoveel mogelijk volgens de principes van Common Ground met open source software.

Lachende vrouw tijdens netwerklunch op Dimpact-congres

Common Ground

Common Ground is volgens ons onmisbaar in de publieke dienstverlening van morgen. We vernieuwen onze dienstverlening aan de hand van de leidende principes van Common Ground.

We koppelen gegevens los van applicaties en processen en slaan ze op één centrale plek op. Zo kunnen we gegevens in meerdere oplossingen gebruiken, terwijl ze op slechts één plek zijn opgeslagen.

Dit maakt digitale dienstverlening veiliger en wendbaarder. Veiliger omdat we zorgvuldiger omgaan met de gegevens van inwoners. Wendbaarder omdat gemeenten sneller kunnen inspelen op nieuwe opgaven.

Open source

We werken samen met verschillende leveranciers. Veel van deze leveranciers werken open source.

Software is openbaar beschikbaar, zonder licenties. Dat betekent dat iedere gemeente de software kan hergebruiken. Zo kunnen we de software samen verbeteren en doorontwikkelen.

Weten hoe dit in de praktijk werkt?

 

Bekijk onze diensten