Burgerzaken

Met het burgerzakensysteem van PinkRoccade (iBurgerzaken) kunnen inwoners en ondernemers digitaal hun zaken regelen bij de gemeente. Deze oplossing kan gebruikt worden voor processen waarbij BRP-gegevens (Basis Registratie Personen) wijzigen. Denk hierbij aan het aanvragen van een paspoort of rijbewijs of het doorgeven van een geboorte. Het burgerzakensysteem biedt dus een oplossing voor een groot deel van de gemeentelijke dienstverlening.

Waarom een burgerzakensysteem

Het burgerzakensysteem laat inwoners en ondernemers zaken doen met hun gemeente wanneer het hen uitkomt. Gemeenten kunnen eenvoudige aangiftes en aanvragen geautomatiseerd afhandelen. Zo kunnen zij meer aandacht besteden aan moeilijkere vraagstukken. Hierdoor krijgen inwoners en ondernemers, maar ook gemeenten, ruimte voor de belangrijkste dingen.

Meer dan een basis voor burgerzaken

Het burgerzakensysteem is veelomvattend. Naast een stevige basis voor burgerzaken, zijn er aanvullende mogelijkheden zoals een oplossing voor de begraafplaatsadministratie, brondocumenten en extra mogelijkheden rondom de geboorteaangifte. Daarnaast biedt de leverancier, tegen meerprijs, maatwerk. Denk hierbij aan directe koppelingen met bijvoorbeeld woningcorporaties of GGD.

Deelnemen zonder aanbesteding

De burgerzakenmodules van PinkRoccade waren voorheen onderdeel van het contract voor het zaaksysteem e-Suite (zaaksysteem). In juli 2023 liep de overeenkomst af. 15 Dimpact-gemeenten hebben gezamenlijk een nieuw burgerzakensysteem aanbesteed. De oplossing iBurgerzaken van PinkRoccade is gekozen omdat deze het beste aansluit bij de wensen van gemeenten. Eind 2023 is het implementatieproject afgerond. Nieuwe gemeenten kunnen deelnemen aan de samenwerking zonder zelf aan te besteden. Zes gemeenten hebben dit inmiddels gedaan.

Samen doorontwikkelen binnen Dimpact

Gemeenten kunnen het platform voor burgerzaken afnemen via Dimpact. Elke gemeente levert andere verbetervoorstellen. Door samen te werken profiteren we van elkaars doorontwikkelingen. Namens haar leden stuurt Dimpact aan op de doorontwikkeling van het burgerzakensysteem.

Een toekomstbestendig systeem

Samen met de leverancier PinkRoccade verkent Dimpact hoe het platform voor burgerzaken meer ‘open source’ ontwikkeld kan worden. Zo wordt de code openbaar beschikbaar en kunnen meerdere partijen het platform doorontwikkelen. Ook stuurt Dimpact aan op de Common Ground ontwikkeling van het platform. Met als doel dat het burgerzakensysteem op termijn beter aansluit bij PodiumD. PodiumD is het integrale platform voor digitale dienstverlening dat Dimpact samen met haar leden ontwikkelt.

Lees meer over PodiumD.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden van het burgerzakensysteem voor jouw gemeente?

 

Neem contact op