Jaarverslagen

Het jaarverslag over een bepaald jaar wordt aan het begin van het daaropvolgende jaar opgesteld. Hierin blikken we terug op onze activiteiten en verantwoorden wij onze financiën. Na goedkeuring door de accountant en door de Algemene Ledenvergadering wordt deze verspreid onder de leden. Op deze pagina vind je de jaarverslagen van de afgelopen jaren.