Privacyverklaring

Dimpact wil goede dienstverlening bieden, met respect voor jouw privacy. Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Dit is een Europese verordening waarin is geregeld hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Omgang met persoonsgegevens

Alle informatie die je ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gedeeld. Zo wordt je emailadres uitsluitend gebruikt om jou informatie te sturen over Dimpact of activiteiten die Dimpact (mede-)organiseert.

Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. En uiteraard worden je gegevens veilig opgeslagen en verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Dimpact?

Dimpact verwerkt alleen die contactgegevens die voor het betreffende doel noodzakelijk zijn. Dat zijn met name voor- en achternaam en je e-mailadres. Incidenteel kan aanvullende informatie gevraagd worden. Dan wordt aangegeven waarom die informatie noodzakelijk is.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden maximaal 30 dagen na afhandeling van je contactverzoek of een evenement bewaard. Daarna worden deze verwijderd.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat je bij een later bezoek wordt herkend. We gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken. Ook vergroten ze de gebruiksvriendelijkheid. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om jouw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of je een enquête al hebt ingevuld. Deze functionele cookies worden altijd gebruikt.
  • Om geanonimiseerde statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Dimpact gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Voor deze analytische cookies bepaal je zelf of je toestemming geeft of niet.

Wij gebruiken geen tracking cookies

Op Dimpact.nl staan links naar websites, filmpjes of diensten van andere organisaties. Dimpact is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving, waaronder het gebruik van cookies, van anderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de functionaris gegevensbescherming van Dimpact. Dit kan door een mail te sturen naar fg@dimpact.nl

Het is wel belangrijk dat je je bij een dergelijk verzoek kunt legitimeren om aan te tonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.