18 dec 2022
2 min.
Nieuws

Saskia Gerritsen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Dimpact

Saskia Gerritsen is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen, afgekort RvC, van Dimpact. Ze volgt Johan Dijkstra op die na ruim twee jaar voorzitterschap de RvC van Dimpact verlaat vanwege zijn nieuwe functie bij gemeente Almelo. Saskia is door de RvC aangewezen als nieuwe voorzitter. Per 1 januari 2023 neemt ze het stokje over van Johan.

Over Saskia

Saskia loopt al aardig wat jaren mee bij Dimpact. Sinds 2014 is ze betrokken bij de vereniging. Inmiddels is Saskia 6,5 jaar concerndirecteur bij gemeente Groningen. In haar portefeuille zit onder andere ICT en dienstverlening. Op 17 juni 2020 trad ze toe tot de RvC van Dimpact. Saskia: ‘’Ik ben erg betrokken bij alles wat er binnen Dimpact gebeurt. Het is ontzettend belangrijk om als groot samenwerkingsverband de dienstverleningsopgave gezamenlijk op te pakken.

Saskia was eerder voorzitter van een RvC bij een woningcorporatie. Als voorzitter hecht ik waarde aan de inbreng van alle commissarissen. Ik werk langs de lijn van de inhoud en vanuit een strategische visie. De RvC heeft drie belangrijke rollen, die van toezichthouder, klankbord/sparringpartner voor het bestuur en werkgever van de bestuurder. Die verschillende functies bewaak ik. Ik vind het ook belangrijk dat een vergadering goed wordt voorbereid, zodat we op een constructieve manier met elkaar in gesprek kunnen gaan over grote vraagstukken”, vertelt Saskia.

Voorzitterschap Johan Dijkstra

Johan trad in februari 2019 als gemeentesecretaris bij lidgemeente Oldenzaal toe tot de RvC (gebonden lid). Sinds maart 2020 was hij voorzitter van de RvC. In die periode hebben we als vereniging een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Zo is de strategische koers 2020-2025 opgesteld om de komende jaren gezamenlijk de publieke dienstverlening te verbeteren.

Vanwege zijn nieuwe functie als directeur bij gemeente Almelo draagt hij zijn rol als voorzitter over. Johan: “Ik kijk terug op een intensieve periode, waarin we als Dimpact een enorme kanteling hebben gemaakt. Van een beheersorganisatie naar een organisatie die in staat is om stappen vooruit te zetten in de toekomst van digitale dienstverlening voor gemeenten. Dit hebben we met elkaar gedaan. Ik ben trots om hiervan onderdeel uit te hebben gemaakt en ik heb er veel van geleerd.”

We bedanken Johan Dijkstra voor zijn inzet de afgelopen jaren als voorzitter en wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan bij gemeente Almelo!

Nieuwe samenstelling RvC

De raad van commissarissen van Dimpact bestaat in de nieuwe samenstelling uit:

  • Saskia Gerritsen (voorzitter), concerndirecteur gemeente Groningen;
  • Carolien Besselink, was tot haar pensioen in juli 2020 CIO van de Universiteit Utrecht. Haar werk in diverse commissariaten loopt door en daarnaast is zij actief in quality review boards;
  • Linda Molenaar, concerndirecteur dienstverlening gemeente Rotterdam;
  • Carla Muters, voorzitter van de Raad van Bestuur NHG (Nationale Hypotheek Garantie, stichting Waarborgfonds Eigen Woningen);
  • Koen Radstake, gemeentesecretaris gemeente Velsen;
  • Giovanni Wouters, gemeentesecretaris gemeente Gemert-Bakel.

Heb je vragen over dit bericht?

Neem dan gerust contact op met Els van Uum: els.vanuum@dimpact.nl. Zij staat je graag te woord.