Bestuurders common ground uit Nederland voor pact Kopenhagen
11 apr 2024
1 min.
Nieuws

Het pact van Kopenhagen: wat een (D)impact!

Onze directeur-bestuurder Jack Lenting was in maart maar liefst twee keer in Kopenhagen. Niet omdat het zo’n mooie stad is, maar om te leren van de Deense digitale overheid. Het eerste bezoek was met de Common Ground Board en strategische partners uit de gemeentelijke overheid en het bedrijfsleven. De tweede keer met de Staat van de Uitvoering. Jack is meegevraagd om het samenwerkingsverband van onze vereniging te representeren. Bij beide bezoeken werd heel duidelijk hoe goed Denemarken het voor elkaar heeft als het over digitalisering gaat!

Succesfacturen

Het grote verschil met Nederland is het centraal gestuurd digitaliseringsmodel met duidelijke visie en kaders, gecombineerd met een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Wat zijn de succesfactoren van de Denen? Een belangrijke factor is de nauwe samenwerking tussen de staat, de vijf regio’s en 98 gemeenten die tientallen jaren teruggaat.

Inspiratie

Jack: “De bezoeken waren heel inspirerend. Wat ik er vooral uit meeneem: laten we stoppen met de vrijblijvendheid en gaan werken vanuit een gedeelde visie op dienstverlening. Zowel met lokale als centrale overheid. Laten we het verbeteren van de digitale dienstverlening gezamenlijk oppakken. Met duidelijke kaders, mandaat en de juiste randvoorwaarden als vertrekpunt. Met Dimpact hebben we die beweging al ingezet; inmiddels werken 42 gemeenten samen aan het ontwikkelen en beheren van oplossingen die gebouwd zijn volgens de principes van Common Ground. Op weg naar een gezamenlijk, flexibel platform waarmee we snel kunnen innoveren en slimmer omgaan met gegevens!”

Gezamenlijk optrekken

In Denemarken heerst een groot wederzijds vertrouwen tussen inwoners en de overheid. Dat willen we hier toch ook? Met ons nieuwe dienstverleningsplatform PodiumD maken we een belangrijke stap in die richting. Informatie bij de bron houden en als gemeenten gezamenlijk optrekken!

Meer weten?

Lees hier het uitgebreide verslag van Sandra van Wijngaarden, programmamanager Common Ground. Op de website van de Staat van de Uitvoering vind je de acht geleerde lessen van de Deense digitale overheid.