Man in publiek steekt een hand op
14 dec 2023
2 min.
Nieuws

Gemeente Noordoostpolder live met iBurgerzaken

Gemeente Noordoostpolder stapte op 27 november 2023 definitief over op iBurgerzaken! Met de overgang zet Noordoostpolder een volgende stap in het verbeteren van de digitale dienstverlening naar inwoners en bedrijven. Ook biedt het systeem extra (geautomatiseerde) ondersteuning aan de medewerkers bij het uitvoeren van de taken op het gebied van burgerzaken.

Aanbesteding voor de vereniging

Dit jaar liep het contract voor de e-Suite af. Dat betekent dat de e-Suite vanaf dit jaar alleen nog wordt beheerd en niet meer wordt doorontwikkeld. Daardoor ontstond de vraag hoe de continuïteit voor de gemeenten die gebruik maken van de burgerzakenmodules als onderdeel van dat contract kon worden gegarandeerd.

In overleg met en in opdracht van vijftien gemeenten werd een gezamenlijke aanbesteding uitgeschreven voor een nieuw burgerzakensysteem. De aanbesteding was bewust uitgeschreven voor alle leden van de vereniging. Vervolgens gaven nog eens zes gemeenten aan gebruik te willen maken van de door Dimpact geboden mogelijkheid.

De keuze viel op het burgerzakensysteem van PinkRoccade: iBurgerzaken. Deze oplossing sloot het beste aan bij de wensen van de gemeenten. Daarnaast gaf PinkRoccade aan de applicatie meer “open” te willen maken. Zo sluit iBurgerzaken op termijn beter aan bij PodiumD.

Overgang nieuwe leverancier

Eén van die zes gemeenten is gemeente Noordoostpolder. Sinds 27 november maken zij gebruik van iBurgerzaken van PinkRoccade. Noordoostpolder maakte hiervoor gebruik van Key2Burgerzaken van Centric. De overgang naar iBurgerzaken betekende dat de afdeling Burgerzaken zich een heel nieuw pakket eigen moest maken. Maar ook dat er een conversie van de basisregistratie personen (BRP) moest plaatsvinden om de zogenaamde leverancierswissel mogelijk te maken.

Tweede Kamer verkiezingen

Daarbij kwam nog een extra uitdaging. De conversie zou zoals overeengekomen in het weekend van 25 en 26 november plaatsvinden. Maar door de val van het Kabinet eerder dit jaar, waren op 22 november nieuwe Tweede Kamer verkiezingen. En in precies die week moest de conversie worden voorbereid.

Toch is samen besloten de overgang door te laten gaan. En met succes! Ondanks een issue met onjuiste kiespassen, verliep de conversie zonder problemen. De verdere uitrol werd afgerond en Noordoostpolder ging – zoals gepland – live met iBurgerzaken!

Voordelen iBurgerzaken voor gemeenten en inwoners

Het nieuwe iBurgerzaken biedt een aantal voordelen ten opzichte van het oude Burgerzaken systeem. Ten eerste heeft het nieuwe systeem uitgebreide functionaliteiten. Ook kunnen gemeenten zo aanhaken en hoeven ze zelf geen aanbesteding meer uit te schrijven. Bovendien ontwikkelt de nieuwe leverancier PinkRoccade het iBurgerzaken systeem volgens het Common Ground en open source principe, waardoor het beter aansluit bij PodiumD.

Wil je weten wat iBurgerzaken voor jouw gemeente kan betekenen?

Neem contact op

Wil je meer weten over Burgerzaken?

Bezoek de pagina Burgerzaken.