Reactie publiek na keynotespreker van het Dimpact-congres 2023
16 apr 2024
3 min.
Nieuws

Keynote sprekers Dimpact-congres 2024

Het Dimpact-congres 2024 staat voor de deur. Op donderdag 23 mei heten wij onze gemeenten, ontwikkelpartners en andere bezoekers van harte welkom in de Woonindustrie in Nieuwegein. Centraal staat de vraag: hoe maken wij samen met elkaar ruimte voor eigentijdse dienstverlening? Dat blijft niet bij een brainstorm, maar we gaan hier samen mee aan de slag! Keynote sprekers: de Vrije Denkers, ombudsvrouw Marianne van den Anker en Rini van Solingen dragen bij aan het programma van ons congres.

Vrije Denkers

Nu is beter dan binnenkort

Arthur Kruisman en Patrick Donath vormen samen de Vrije Denkers. Zij geven inspirerende werksessies om het gat tussen denken en doen te verkleinen door nieuwe manieren van werken.

‘NU is beter dan binnenkort’ is gericht op de noodzaak van het NU in actie komen. Niet wachten op binnenkort, op het plan, op de toestemming, op de business case, op de uitwerking van de ‘wat-als’ scenario’s, op het geld. Dit uitstelgedrag van mensen komt voort uit enorme overschatting van het denkvermogen en een ernstige onderschatting van het ‘doenvermogen’. We werken maar al te graag en liever aan (toekomst)plannen, verwachtingen en voorspellingen dan aan het effectief omgaan met verrassingen in het hier en NU.

‘NU’ is nadrukkelijk geen betoog om mensen op te jagen, nog meer werk te geven of het denkvermogen te kort te doen. Het is vooral een aanzet om de handelingsverlegenheid te helpen verkleinen en daarmee het ‘doenvermogen’ te vergroten. Niet wachten op wat NU (nog) niet kan, maar slimme keuzes maken in wat je NU wel kan doen.

Keynote de Vrije Denkers

Marianne van den Anker

Van buiten naar binnen denken

Marianne van den Anker is ombudsvrouw van het instituut Ombudsman Rotterdam-Rijnmond. Zij gaat op zoek naar oplossingen voor problemen van inwoners en ondernemers. In haar rol staat zij als geen ander tussen de leefwereld van gemeentelijke organisaties en haar inwoners en ondernemers in.

Binnen Dimpact werken 42 gemeenten aan betere gemeentelijke dienstverlening. Zij willen dat inwoners hun gemeente vertrouwen en zich gehoord voelen. Tegelijkertijd moeten gemeenten voldoen aan uiteenlopende wet- en regelgeving, hebben ze vaak beperkte middelen en zijn hun organisaties vaak complex georganiseerd. Hierdoor hebben medewerkers niet altijd de ruimte om de juiste mensgerichte dienstverlening te bieden.

Ombudsvrouw Marianne van den Anker maakt met prikkelende en soms schrijnende voorbeelden dilemma’s zichtbaar waar gemeenten tegenaan lopen. Ze gaat hierover het gesprek aan. Denk bijvoorbeeld aan de lokettenjungle en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Ook gaat ze in op punten waar gemeenten nu al snel winst kunnen behalen. Kortom: waarvoor moeten we volgens de Ombudsman Rotterdam-Rijnmond ruimte maken?

Keynote spreker Marianne van den Anker

Rini van Solingen

Ruimte maken voor verandering: wat kunnen we hierover leren van de Formule 1?

Rini van Solingen is spreker, bestseller auteur en hoogleraar. Rini heeft ruime ervaring in managementposities. Ook heeft hij verschillende gemeentelijke organisaties van binnen gezien. Hij begrijpt dus goed wat de uitdagingen van managers binnen gemeenten zijn.

Rini vertaalt complexe materie naar begrijpelijke verhalen met aansprekende voorbeelden. Zo illustreert hij aan de hand van de Formule 1 hoe je door minder te doen meer voor elkaar krijgt.

Rini’s focus ligt altijd op het in de kracht zetten van zijn publiek. Tijdens zijn keynote neemt hij ons mee in de vraag: hoe maken wij samen ruimte voor eigentijdse dienstverlening? Door tastbare voorbeelden en concrete acties, die je mee kunt nemen naar je eigen gemeente, beantwoorden wij deze vraag. De focus in zijn toespraak ligt op managers, maar deze vraag is relevant voor iedereen die zich met gemeentelijke dienstverlening bezighoudt.

Keynote spreker Rini van Solingen