11 jul 2024
3 min.
Nieuws

OpenCatalogi: snel zicht op beschikbare Common Ground componenten

Dat kan met OpenCatalogi, een initiatief van gemeente Rotterdam. OpenCatalogi biedt één centrale plek waar gemeenten en andere betrokken organisaties inzicht hebben in beschikbare en in ontwikkeling zijnde producten. Het doel? Niet zelf het wiel uitvinden, maar hergebruik stimuleren. Een aantal enthousiaste gemeenten (waaronder Dimpact-leden) werkt al een tijdje samen aan OpenCatalogi. De eerste resultaten zijn geboekt, maar er is meer nodig. 

Ontstaan vanuit een behoefte

Ronald van Cortenberghe, product owner OpenCatalogi bij gemeente Rotterdam, vertelt waarom OpenCatalogi zoveel waarde toevoegt: “Ik kreeg regelmatig de vraag of we bepaalde applicaties in huis hebben of kunnen halen. Soms ingegeven vanuit een vervangingsvraagstuk en soms door bijvoorbeeld een wettelijke ontwikkeling. Vanuit de Common Ground gedachte wil je zoveel mogelijk hergebruiken, maar dat wordt lastig als je niet weet waar je moet zoeken of als dat heel veel tijd kost. Ik wilde één plek waar ik alles kan vinden. En dat werd OpenCatalogi.”

Samen realiseren én gebruiken

Er wordt steeds meer ontwikkeld op basis van het gedachtengoed van Common Ground. Hergebruik is een van de belangrijkste principes. OpenCatalogi speelt daar perfect op in door inzicht te bieden in alles wat er landelijk ontwikkeld is en wordt, waardoor hergebruik en samen ontwikkelen een enorme impuls krijgt. Inzicht voorkomt onnodige investeringen en doordat je weet wat er al is, weet je ook wat er nog ontwikkeld moet worden. De voordelen van OpenCatalogi zijn ook van toepassing voor Dimpact-leden. We zijn een van de koplopers op het gebied van Common Ground en daarom enorm gebaat bij samenwerking en efficiëntere manieren om elkaars producten te hergebruiken.

Wat is er nodig?

OpenCatalogi is nu nog te typeren als een eerste versie van het product (Minimum Viable Product). Input van gebruikers voor verdere doorontwikkeling is daarom erg welkom. Ronald van Cortenberghe: “De community die zich met OpenCatalogi bezighoudt, bestaat nu uit 7 gemeenten die OpenCatalogi geïnstalleerd hebben en ervaring op doen in de praktijk. Daaruit blijkt dat de user experience verbeterd moet worden. Het moet wat fijner en intuïtiever worden om mee te werken. Maar ik kan mij indenken dat er nog veel meer doorontwikkeling mogelijk is. We willen graag dat andere gemeenten hierover meedenken. OpenCatalogi is dus gebaat bij een uitbreiding van de gebruikersgroep om de oplossing verder te brengen.”

Hoe kan jouw gemeente meedoen?

Elk kwartaal organiseren we een bijeenkomst van de community. Geïnteresseerde gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen nodigen we van harte uit om daarbij aan te sluiten. Ronald van Cortenberghe: “Dan bespreken we wat er nodig is om stappen te kunnen maken in het volgende kwartaal. Ik hoop dat er user stories naar bovenkomen vanuit gemeenten, zodat we punten hebben voor doorontwikkeling. Als meer gemeenten OpenCatalogi gaan gebruiken, kunnen we op basis van hun ervaringen en behoeften gerichter doorontwikkelen”. Een heldere oproep om mee te doen dus!

Wat is OpenCatalogi?

OpenCatalogi is een herbruikbare softwareoplossing die gemeenten de mogelijkheid biedt om een overzicht van hun eigen informatielandschap bij te houden en onderdelen hiervan te publiceren, zodat deze ook inzichtelijk worden voor andere gemeenten . Ook marktpartijen kunnen de oplossing gebruiken om ontwikkelde oplossingen te publiceren. 7 gemeenten nemen deel aan OpenCatalogi: Eindhoven, Enschede, Haarlemmermeer, Hilversum, Leiden, Roermond en Rotterdam. Conduction is de ontwikkelaar. Daarnaast zijn het landelijke programma Common Ground, ICTU en een tweetal andere marktpartijen betrokken bij OpenCatalogi.

Meer informatie over Common Ground

Op de pagina vereniging lees je hoe Common Ground bijdraagt aan betere dienstverlening.

Heb je hier een vraag over?

Of wil je namens jouw gemeente aansluiten bij de volgende kwartaalbijeenkomst? Neem dan gerust contact met ons op via info@dimpact.nl. We staan je graag te woord!