Steeds meer gemeenten werken samen in Dimpact

Steeds meer gemeenten werken samen in Dimpact

Nieuws

In 2019 is Dimpact gestart met een strategie om bredere samenwerkingsmogelijkheden naar gemeenten aan te bieden. 

Nu sluiten ook gemeenten aan die samen innovatieve (kleinere) digitale oplossingen willen ontwikkelen. Zo helpt Dimpact steeds meer ambities van gemeenten te realiseren. Alle nieuwe activiteiten zijn gericht op verbeteren van de publieke dienstverlening.

Meer samenwerking tussen gemeenten regisseren
Door deze vernieuwde samenwerkingsmogelijkheden zijn er meer gemeenten aangehaakt de afgelopen periode om in Dimpact-verband te werken aan het verbeteren en vernieuwen van dienstverlening. In 2020 zijn 8 gemeenten lid geworden van de coöperatie. Nu telt de coöperatie 40 lidgemeenten die samen hun dienstverlening aanbieden aan zo’n 2,8 miljoen inwoners. Daarnaast zijn er ook nog ruim 35 gemeenten aangehaakt (zonder lidmaatschap) die in co-creatie participeren in de innovatieprojecten. Zo bestaat het totale Dimpact-samenwerkingsnetwerk nu uit meer dan 73 gemeenten.

Meer innovaties realiseren
Sinds 2019 regisseert Dimpact steeds meer innovatie-samenwerkingen van gemeenten. Vrijwel allemaal open source software en volgens de landelijke Common Ground principes. Enkele voorbeelden zijn:

  • I4Sociaal: innovatief communiceren en informeren in het sociaal domein.
  • OpenOnline: opvolger van de gemeentelijke WIM-website.
  • OpenFormulieren: component waarmee gemeenten webformulieren bouwen en publiceren.
  • OpenZaak: component Zaakgericht werken API's.
  • Digitale Waardepapieren: innovatief product voor verstrekken van digitale waardepapieren.
  • Gem, de virtuele assistent i.s.m. VNG Realisatie.
  • Verschillende open source software componenten voor zaakgericht werken, bijvoorbeeld Objectregistratie component, Generiek zaakafhandel component en Archivering component. 
     

Nieuwe initiatieven in 2021
Dimpact gaat in 2021 door op deze weg. Want gemeenten hebben steeds meer behoefte aan praktische ondersteuning en regie op goede samenwerking. Zo kunnen gemeenten beter gezamenlijk optrekken en meer resultaat boeken. In 2021 verwacht Dimpact meer gemeenten en initiatieven te mogen verwelkomen. Wij kijken er naar uit!

Doe ook mee
Wil je meer weten? Of wil je meedoen?  Neem dan contact met ons op.

 

 

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging