In de kopgroep met eIDAS

In de kopgroep met eIDAS

Nieuws

20 Dimpactleden zaten in de kopgroep van 70 gemeenten, die als eerste aangesloten zijn op het Europees identificatienetwerk eIDAS. ‘eIDAS’ staat voor ‘Electronic Identification and Trust Services’. Inwoners kunnen hierdoor eenvoudiger digitale overheidsdiensten afnemen in een ander land.

Vanaf september 2018 zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht elkaars identificatiemiddelen te accepteren voor grensoverschrijdende dienstverlening van de overheid. Dit maakt het voor alle burgers en bedrijven binnen Europa mogelijk op digitale wijze zaken te doen met buitenlandse overheden. Nederlandse burgers kunnen met hun DigiD-account inloggen op andere plekken in Europa. Burgers uit andere lidstaten kunnen op hun beurt in Nederland inloggen met hun eigen identificatiesysteem.

Veel van die contacten en zaken komen van expats (personen die in een ander land verblijven voor bijvoorbeeld hun werk), die tijdelijk in een gemeente wonen. Voor hen heeft het inloggen via eIDAS veel voordelen. Ze hoeven niet meer speciaal langs te komen bij de balie. Gemeenten bieden hen zo hetzelfde gemak als de Nederlandse inwoners. Het scheelt veel tijd voor de vaak drukbezette expats, die gewend zijn hun zaken online te regelen.

Kracht van samenwerking

Het is een mooi voorbeeld van de kracht van de vereniging, want door ons samenwerkingsverband zijn we uitgenodigd voor de kopgroep. Daarin hebben we geprofiteerd van een Europese subsidie, waardoor de koppeling tussen eIDAS en de e-Suite (het zaaksysteem) kosteloos gerealiseerd kon worden. In een vervolgtraject (dat nu loopt) nemen vier Dimpact-leden deel, zodat vrijwel alle leden tijdig zijn aangesloten. Onze insteek was gericht op minimale inzet vanuit de leden. Dat is gelukt, maar dat kon alleen door maximale inzet van SSC Twente, Atos en het regiebureau. Ook dat is samenwerking!

Goed begin (en nu doorpakken)

De komende periode worden steeds meer Europese landen aangesloten op het eIDAS-netwerk. Het is de bedoeling dat alle overheidsorganisaties binnen de Europese Unie voor september 2018 eIDAS hebben ingevoerd. Nu de koppeling is gelegd is het zaak om de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven uit andere lidstaten uit te breiden. Ook de kwaliteit, zoals vindbaarheid op de website en vertaling van de teksten (productinformatie en formulieren) kan en moet opgepakt worden. Hier ligt een gezamenlijke uitdaging.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging