Geen enkele gemeente is te groot voor generiek

Geen enkele gemeente is te groot voor generiek

Nieuws

Rotterdam is één van de grootste gemeenten in Nederland. Ze is landelijk koploper op het gebied van dienstverlening. Toch is gemeente Rotterdam niet heel verschillend in vergelijking met andere gemeenten. Er zijn veel overeenkomsten, daarom gelooft Rotterdam in de toepassing van generieke dienstverleningsproccesen. 

"We geloven in samenwerking, kennis delen en niet allemaal het wiel uitvinden”. Daarom zijn we aangesloten bij Dimpact, een samenwerkingsverband van ruim 30 gemeenten. Natuurlijk heb je je eigen speerpunten, maar ga nou eerst op zoek naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Ik denk dat we voor zo’n 80 procent gebaat zijn bij dezelfde oplossingen, voor de overige 20 procent ontwikkel je maatwerk. Alleen ga je misschien wel sneller, maar samen komen we verder.” Aldus Lucianne Vermeulen, Programmamanager Dwarss (Digitaal Werken aan Rotterdamse Samenwerking en Service).

Rotterdam had veel applicaties ingericht op afzonderlijke processen, zonder dat die met elkaar in contact stonden. Die maatwerk-applicaties worden vervangen door een generiek (zaak)systeem (de e-Suite) met een generiek procesmodel dat (her)bruikbaar is voor de hele organisatie.

Sinds 15 mei staat het eerste generieke proces 'woning achterstallig onderhoud' live.
‘Inwoners kunnen de melding digitaal doen en zelf de correspondentie met de verhuurder uploaden om het proces te versnellen. Op die manier heeft iedereen; de melder, de verhuurder en de bouwinspecteur, dezelfde informatie. Denk eens in wat dat straks voor de omgevingswet kan betekenen!’ 

Een aantal andere processen en dienstverleningsproducten volgen binnenkort, zoals ‘publieksreacties’ (klachten en complimenten). ‘Dat zijn er al gauw 140.000 per jaar die op verschillende plaatsen de organisatie binnenkomen. Daar gaan we één manier van (ver)werken voor afspreken. We blijven op zoek naar de ruimte om te experimenteren. We hebben de kennis, de ambitie en de bestuurlijke draagkracht’. 

Gemeente Rotterdam staat niet stil, binnen de verschillende clusters wordt er snel doorgepakt. Zo gaat cluster BWT (Bouw – en woningtoezicht) binnenkort een aantal processen live brengen zoals ‘Hennep’ en is cluster dienstverlening bezig met ‘Akten en uittreksels’, ‘Wijziging naamgebruik’ en ‘Vermissing reisdocumenten’.

Andere lopende projecten binnen gemeente Rotterdam:

  • MSB/HAS (melding openbare ruimte / Handhaving)
  • VIS (o.a. evenementenvergunning, Drank- & Horeca)
  • De omgevingswet en zaakgewijs werken

Wil je meer weten over de implementaties bij gemeente Rotterdam? Neem dan contact op met Jaap van Vliet van Dimpact.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging