Eerste aanbesteding Dimpact-platform gepubliceerd

Eerste aanbesteding Dimpact-platform gepubliceerd

Nieuws

Het indienen van een inschrijving is verstreken.

Een grote stap voorwaarts richting het Dimpact-platform is gezet. De eerste aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed.

Het gaat om een van de 3 aan te besteden kavels. In de aanbesteding vragen wij om 3 leveranciers die onze ontwikkelpartners willen worden voor de te ontwikkelen componenten. Nieuwe en bestaande componenten worden straks samengevoegd tot een oplossing voor digitale dienstverlening: het Dimpact-platform. De aanbesteding vind je op de website van TenderNed. Leveranciers kunnen zich tot maandag 21 februari 2022 inschrijven.  

Achtergrond informatie
Op basis van Common Ground principes worden digitale oplossingen en/of componenten ontwikkeld door verschillende leveranciers. Dimpact speelt hierin een belangrijke rol als opdrachtgever. Dit speelveld wijkt sterk af van de huidige manier van werken waarbij we gebruik maken van silo-producten die veel functionaliteiten bevatten. Ontwikkeling, hosting en beheer vindt nu nog in veel gevallen door dezelfde leveranciers plaats.

Dimpact-platform
De huidige manier van werken maakt plaats voor een situatie waarin open source componenten binnen en buiten Dimpact ontwikkeld worden door verschillende leveranciers. Hergebruik is een belangrijke pijler binnen Common Ground en we maken dan ook graag gebruik componenten die de markt ons (al) te bieden heeft. Binnen het Dimpact-platform worden daarom..

 • componenten hergebruikt in verschillende oplossingen.
 • nieuwe componenten toegevoegd vanuit verschillende projecten binnen en buiten Dimpact.

Een voorbeeld: Een medewerker van een gemeente vraagt een vergunning aan. Het webformulier (interactielaag) is ontwikkeld door leverancier 1. De gemeentelijke website waar het formulier op staat, is door leverancier 2 gebouwd. En in de registratiecomponent van leverancier 3 wordt de vergunningsaanvraag afgehandeld. 

Samen organiseren en selecteren
Door middel van Europese aanbestedingen verzamelen we partners om ons heen die het Dimpact-platform ontwikkelen, implementeren, beheren en hosten. Dit leidt tot de volgende ‘kavel-verdeling’:

 1. Ontwikkeling (reeds gepubliceerd op TenderNed):
  De ontwikkelopdrachten zijn vaak divers. Denk aan de (initiële) ontwikkeling van een component, operationele ondersteuning en doorontwikkeling. We streven daarom naar een poule van 3 ontwikkelende partijen van waaruit we de juiste partijen voor elke opdracht inzetten.
 2. Hosting:
  Dimpact wil het totaal aan componenten aanbieden aan haar leden vanuit een Haven omgeving. Zo kunnen componenten overal gehost worden zonder ze aan te moeten passen aan de specifieke infrastructuur waarop deze moeten draaien. We zoeken partijen die diensten leveren voor hosten van componenten.
 3. Ondersteuning / systeemintegratie:
  We zoeken één partij voor beheer (servicedesk), onderhoud en integratie. Deze partij ondersteunt IT-beheerders van gemeenten, schakelt waar nodig met hostingpartij(en) en leveranciers. 

Binnenkort volgen de overige 2 aanbestedingen die bij gaan dragen aan het Dimpact-platform. Houd hiervoor deze pagina en TenderNed in de gaten. 

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging