Demodam, KISS, MijnOmgeving en Samenwerkingsmodel Design System ontvangen innovatiebudget 2021

Demodam, KISS, MijnOmgeving en Samenwerkingsmodel Design System ontvangen innovatiebudget 2021

Nieuws

Demodam, KISS en MijnOmgeving en Samenwerkingsmodel Design System behoren tot de 20 projecten die innovatiebudget ontvangen vanuit de Digitale Overheid. Bij de 4 projecten werken meerdere partijen, waaronder een aantal Dimpact-gemeenten, samen om een innovatief idee in de praktijk te brengen. Een mooie erkenning voor het werk dat door samenwerking gerealiseerd wordt. Het budget wordt ingezet om de innovatieve ideeën nog verder te brengen. Het doel? De dienstverlening aan inwoners en bedrijven verbeteren.

Innovatiebudget: wat is dat?
Het innovatiebudget is een stimulans voor projecten om hun innovatieve ideeën te realiseren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in 2019, 2020 en 2021 in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor samenwerking en innovatie. Hiermee geven ze ruimte aan kleine en grote innovatieve projecten die in de verkennings- opstart- of opschalingsfase zitten.

Positief effect op digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven
Dat is een van de belangrijke criteria om innovatiebudget te ontvangen. Ook staat samenwerking tussen overheidspartijen centraal bij de projecten. Zo voorkomen we dat we minder dubbel werk doen binnen de overheid. Daarnaast sluiten de projecten aan bij landelijke innovatieve ontwikkelingen zoals Common Ground.

Over KISS
De ambitie van KISS is toegankelijke en persoonlijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Gemeenten Deventer, Enschede, Utrecht en Zwolle willen binnen 1 jaar een open source oplossing voor klantinteractie ontwikkelen. Wil je meer weten over KISS? Neem dan contact op met Christiaan Sevink (christiaan.sevink@dimpact.nl).

Over Demodam
Een initiatief van Wigo4it (regie) en Dimpact waarbij een fictieve website is gemaakt die laat zien welke herbruikbare (Common Ground) open source producten en diensten er beschikbaar zijn. Het doel is om samenwerking en hergebruik in gang te zetten. Meer weten over Demodam? Neem dan contact op met Edo Plantinga. 

Over MijnOmgeving
Gemeenten Den Haag (regie), Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Haarlem, VNG en Dimpact werken samen aan een herbruikbare MijnOmgeving. De bouwsteen die uit diverse bronnen een integraal klantbeeld samenstelt is essentieel. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt eerst de technische referentie architectuur voor MijnOmgeving uitgewerkt. Hierin staat beschreven hoe IT-gerelateerde zaken technisch opgelost gaan worden zodat we samen effectief en efficiënt allerlei componenten op het brede gebied van zelfservice kunnen bouwen. Deze architectuur borgt ook de herbruikbaarheid. Dat gaan we beproeven in dit project. We ontwerpen en bouwen namelijk een generieke component voor het integrale klantbeeld. Meer weten over MijnOmgeving? Neem dan contact op met Hugo ter Doest.

Over Samenwerkingsmodel Design System
Gebruiker Centraal (ICTU – regie), gemeenten Den Haag, Utrecht, Rotterdam, VNG Realisatie, Dimpact, Wigo4it, provincie Zuid-Holland, DSO en DUO werken samen om het NL Design System versneld door te ontwikkelen. De overheidsdienstverlening moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Hiervoor zijn consistent ontworpen diensten en websites nodig. En daarom gaan we tussen overheidsorganisaties principes, interactiepatronen en code delen via een gezamenlijk design system. Dit NL Design System draagt niet alleen bij aan gebruiksvriendelijkere diensten van een betere kwaliteit en toegankelijkheid. Het helpt ook dubbel werk te voorkomen. Het Design System moet gevoed en getoetst worden vanuit de praktijk, het moet een proces van ‘halen en brengen’ worden. Daarvoor is een goed samenwerkingsmodel nodig. Dat gaan we in dit project ontwikkelen. In de projecten i4Sociaal, Kiss en Demodam maken we al gebruik van het NL Design System.

Meer informatie
Weten welke projecten nog meer innovatiebudget hebben ontvangen? Kijk dan op de website van de Digitale Overheid.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging