Broncode Zaakafhandelcomponent openbaar gemaakt: tastbaar resultaat van een gezamenlijke inspanning

Broncode Zaakafhandelcomponent openbaar gemaakt: tastbaar resultaat van een gezamenlijke inspanning

Nieuws

Bouwen aan een open platform, gebaseerd op de principes van Common Ground. De eerste belangrijke stap in deze ambitie voor de toekomst is door Dimpact-gemeenten en Atos gezet. Eind vorig jaar is er een bijzondere mijlpaal bereikt: de code van de Zaakafhandelcomponent werd open source gepubliceerd op GitHub. Alle reden voor een goed gesprek met Gert van Norel (senior adviseur bedrijfsvoering bij gemeente Enschede), Jack Lenting (directeur-bestuurder bij Dimpact) en Lute Klein (client partner lokale overheid bij Atos). Gemeente Enschede is lid van Dimpact.

Van grote oplossingen naar losse componenten
Jack: “Door de jaren heen is zowel door grote als kleine leveranciers software geleverd aan gemeenten. Op deze manier is er een heel uitgebreid en divers applicatielandschap ontstaan. De huidige inrichting maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen. Je ziet dat er een ‘open source’ beweging ontstaat, waarbij je minder afhankelijk bent van leveranciers. Dat betekent niet dat je elkaar niet meer nodig hebt, maar dat de kracht schuilt in een optimale strategische samenwerking. Je schuift geen grote oplossingen meer in een organisatie, maar werkt op basis van kleinere deeloplossingen waar meerdere leveranciers aan bijdragen en waardoor we sneller stapsgewijs kunnen implementeren. Werkbaar vanuit dezelfde standaarden.”

Lute haakt daarop in: “Samen omarmen we dan ook het gedachtegoed van Common Ground. Een initiatief vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) dat streeft naar een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening. Gemeenten richten hun IT-landschap op een andere manier in, waarbij data losgekoppeld worden van applicaties. Die willen we generiek maken. De code daarvan hebben we op GitHub gezet.” 

Tastbaar beginresultaat
Jack: “Het Zaakafhandelcomponent is de eerste component dat we hebben gebouwd via deze principes. Daar kan een groot gedeelte van de aanvragen van inwoners mee afgehandeld worden. De dienstverlening staat hiermee centraal. Uitganspunt is dat je met componenten van verschillende leveranciers straks een oplossing vormt, die ervoor zorgt dat gemeenten diensten op moderne en flexibele manier aan inwoners en ondernemers kan verlenen.”

Vertrekpunt voor de toekomst
Een belang dat vanuit de gemeente Enschede ook nadrukkelijk wordt onderstreept. Gert: “We zijn al sinds de oprichting van Dimpact, ik denk zo’n 15 jaar, lid. Als gebruiker van het zogenoemde zaaksysteem e-Suite, een technische ondersteuning vanuit zaakgericht werken, helpt het ons in de digitale dienstverlening naar onze inwoners.” De goede relatie met Dimpact leidt daarom ook tot een betrokkenheid bij deze mijlpaal. Een betrokkenheid die ook terug te vinden is in een samenwerking met andere gemeenten. Tegelijkertijd ook één van de succesfactoren van dit project. “Ik zit in een stuurgroep met vijf andere gemeenten en begeleid hen bij de keuzes die we onderweg maken. Ons doel is om ervoor te zorgen dat er een oplossing ontstaat waar alle Dimpact-gemeenten mee kunnen en willen werken. Uiteindelijk moet het voor iedereen makkelijker worden om de transitie naar moderne en toekomstvaste digitale dienstverlening te realiseren. Met als uiteindelijke ambitie dat inwoners digitale dienstverlening als één geheel ervaren.”

Samenwerking de ‘key’
Zoals bij elk project zijn er ook uitdagingen. Gert vertelt daarover: “We hebben te maken met verschillende processen en beslisbevoegdheden binnen elke gemeente. Daar moet je het ook over eens worden. Maar het mooie is dat we dat echt samen doen.” Ook Lute wil niet alleen ‘de leverancier’ zijn. Hij vertelt: “Ik zie Dimpact ook als partner. Vanuit die gedachte zijn we deze ontwikkeling ingestapt”.


Dezelfde visie en leiderschap verbindt
Jack heeft daar nog een paar mooie woorden aan toe te voegen: “Ook met Atos werken we al lange tijd samen. Het is mooi om te zien dat zij met ons meegaan in dit soort nieuwe bewegingen en daar voor openstaan. Door het Zaakafhandelcomponent op GitHub te plaatsen is het vrij te gebruiken voor iedereen. Dat is een hele andere manier van denken als je kijkt naar de eerdere closed source mentaliteit. Je bent dienstverlenend bezig, om inwoners en bedrijven beter te kunnen ondersteunen. We stellen ons kwetsbaar op. Doen soms ook twee stapjes achteruit, maar we hebben de goede richting te pakken. Met deze mijlpaal hebben we het eerste bewijsstuk in handen dat deze strategie gaat werken."

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging