Gemeenten slaan handen in een en halen het beste uit twee open source producten

Gemeenten slaan handen in een en halen het beste uit twee open source producten

Nieuws

De Dimpact-strategie is erop gericht om nieuwe ontwikkelingen in de digitale dienstverlening, zoals open source en Common Ground, vorm te geven. 28 gemeenten sorteren hierop voor door van twee afzonderlijke open source producten tot één open source oplossing te komen voor hun websites. Het gaat om gebruikers van Drupal voor Gemeenten (DvG) en WIM. Binnen Dimpact ontwikkelen ze nu één gezamenlijk systeem waarmee websites kunnen worden gemaakt. De 28 gemeenten hebben samen een aanbesteding afgerond om een veelzijdiger aanbod in hun dienstverlening te kunnen doen.

Open Online
Op 23 juli is de aanbesteding gegund aan Intracto. De te ontwikkelen open source oplossing heet Open Online. Het voordeel van Open Online is dat deelnemende gemeenten gebruik kunnen maken van alle functionaliteiten die nodig zijn voor een goede inrichting van hun online dienstverlening. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat bestaande en nieuwe functionaliteiten (door)ontwikkeld worden en de daarmee gepaarde kosten samen gedragen worden. Zo blijft de kwaliteit van dienstverlening voorop staan en worden de kosten per gemeente verminderd. Gemeenten maken in toenemende mate gebruik van open source software om hun diensten te automatiseren en digitaal beschikbaar te stellen.

Interventie was nodig
De aanbesteding hiervoor startte op 7 mei 2020. Dit werd gemotiveerd doordat de ondersteuning op Drupal 7 (techniek van de huidige toepassingen) zou verlopen in november 2021. Met als gevolg dat veiligheid, toegankelijkheid en ondersteuning op gekoppelde toepassingen daarna niet meer gegarandeerd kon worden.De functionele en technische opzet van de te ontwikkelen oplossing is volledig tot stand gekomen door input en kennis van alle deelnemers. Hierdoor staan zij zelf aan het stuur en hebben het volledige eigenaarschap. Dit wordt samengevoegd in Open Online.

Positief verrast was het beoordelingsteam van gemeenten door de kwaliteit van de ingediende plannen. Ook zien zij een duidelijke meerwaarde in de toekomstige samenwerking met Intracto. De komende jaren (2021-deel en 2022) zijn gemeenten nu in staat zich voor te bereiden op deze overgang.

Alle deelnemers hebben zich gecommitteerd aan deze gezamenlijke ontwikkeling. Dat is ook één van de uitgangspunten van het programma ‘Samen Organiseren’, dat door de VNG wordt ondersteund. De coöperatie Dimpact omarmt deze uitgangspunten en heeft deze onlangs onderdeel gemaakt van de strategische ontwikkelrichting. In de ontwikkeling zijn de architecturale richtlijnen van Common Ground verwerkt waarmee tegelijk ook de leveranciersonafhankelijkheid is vergroot. Een wens van veel gemeenten van binnen en buiten de vereniging.

Actueel
Kort geleden is bekend gemaakt dat de end of life datum van Drupal 7 een jaar is verplaatst naar november 2022. Dat maakt de doorlooptijd waarbinnen de twee Drupal 7 producten, (DvG en WIM) vervangen moeten worden door Open Online theoretisch een stuk langer. Er is besloten om de realisatie van Open Online volgens eerder vastgestelde planning door te laten gaan en er dus voor te zorgen dat alle deelnemers in de zomer van 2021 kunnen starten met de voorbereiding. Dit biedt ook de kans voor meer gemeenten om zich nog aan te sluiten.

Van, voor en door gemeenten
Dimpact als coöperatie, van op dit moment 38 gemeenten, heeft dit proces voor en met haar leden georganiseerd en gefaciliteerd. Het samenwerkingsverband RID de Liemers en de gemeenten Emmen, Noordoostpolder en Vught hebben tijdens dit proces intensief samengewerkt met Dimpact. Laatstgenoemde zal het toekomstige beheer en doorontwikkeling van het product eveneens organiseren en faciliteren.

 

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging