Doorbraak Common Ground: eerste productiewaardige API’s voor zaakgericht werken klaar

Doorbraak Common Ground: eerste productiewaardige API’s voor zaakgericht werken klaar

Nieuws

Betere digitale dienstverlening staat bij elke gemeente op de agenda. Ook bij de 10 gemeenten die ervoor gezorgd hebben dat de eerste productiewaardige API’s voor zaakgericht werken klaar zijn. Maar wat zijn dit precies? En hoe draagt het bij aan een verbetering van de digitale dienstverlening?


Behoefte aan flexibelere informatievoorziening
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel is niet in staat om snel en flexibel te vernieuwen. Vanuit deze behoefte is OpenZaak ontstaan.

Doorbraak zaakgericht werken volgens Common Ground
OpenZaak is een set met registraties voor zaakgericht werken. Je kunt hiermee bijvoorbeeld zaken, documenten en besluiten registeren en ophalen bij de databron. OpenZaak geeft een belangrijke invulling aan de Common Ground beweging voor zaakgericht werken. De registraties bevinden zich in de onderste 2 lagen van de Common Ground architectuur en voldoen aan de VNG API standaarden voor Zaakgericht werken.

OpenZaak volgt Common Ground architectuur

Afbeelding: OpenZaak volgt de Common Ground architectuur.

Gemeenten kunnen nu profiteren van de nieuwe API’s. Zij kunnen namelijk apps (laten) ontwikkelen die aansluiten op de OpenZaak API’s. Op deze manier zorg je ervoor dat dienstverlenende processen op uniforme wijze zaakgegevens en documenten registreren. Andere apps, zoals de zaakafhandel app van de medewerkers kunnen beschikken over dezelfde gegevens. Maar ook inwoners kunnen over actuele gegevens beschikken.

Impact op dienstverlening
Veel processen bij gemeenten zijn best ingewikkeld. Bijvoorbeeld de aanvraag van een parkeervergunning. De inwoner moet allerlei documenten uploaden voordat er een aanvraag gedaan kan worden. Met OpenZaak verloopt dit allemaal sneller en soepeler. En kunnen gemeenten eenvoudig(er) onderdelen van hun dienstverlening vervangen of verbeteren. 
Inwoners krijgen naast dat de dienstverlening sneller en soepeler verlopen up-to-date-informatie over hun aanvraag. Daarnaast kunnen zij zelf acties uitvoeren en krijgen zij regie op eigen gegevens. Ook biedt OpenZaak meer houvast met betrekking tot de privacywetgeving. API’s kunnen namelijk meer duidelijkheid geven over welke data bevraagd is en door wie.

Vrij beschikbaar voor gemeenten en marktpartijen
OpenZaak is open source en vrij beschikbaar voor alle Nederlandse gemeenten en marktpartijen. De softwarecode van OpenZaak is nu beschikbaar.

Gemeenten pakken zelf regie
OpenZaak is een initiatief van tien gemeenten (Haarlem, Utrecht, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Hoorn, Delft, Rotterdam, Amsterdam en SED (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland). Zij hebben hun krachten gebundeld en samen OpenZaak gefinancierd. Deze aanpak staat centraal in de landelijke beweging ‘Samen Organiseren’ van de VNG. Dit is het eerste Common Ground product dat onder regie van een groep gemeenten is gebouwd. Dimpact regisseert en faciliteert de samenwerking tussen gemeenten. En organiseert het collectief opdrachtgeverschap naar softwarebouwer Maykin Media. De Foundation for Public Code ondersteunt bij het tot stand brengen van een open source ecosysteem rondom de softwarecode van OpenZaak.

Logo van OpenZaak

Meer informatie
Voor meer informatie en een demo kijk op www.dimpact.nl/openzaak.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging