Dimpact tekent Groeipact Common Ground

Dimpact tekent Groeipact Common Ground

Nieuws

Op woensdag 3 juli hebben tijdens het ibestuur- congres de eerste partijen, gemeenten, VNG, marktpartijen en ketenpartners het Groeipact Common Ground ondertekend. Met het tekenen van dit Groeipact is een eerste, belangrijke stap gezet richting een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten. Die flexibel, toegankelijk en veilig is.


Groeipact Common Ground
Om de visie van Common Ground te realiseren moeten gemeenten, ketenpartners en leveranciers samen optrekken. In het groeipact spreken de deelnemende partijen af dat ze die samenwerking aangaan. En ook: hoe ze die samenwerking gaan vormgeven. Door gegevens te scheiden van applicaties en werkprocessen. En ze meervoudig te gebruiken bij de bron. Dat is waar gemeenten, ketenpartners en de markt samen aan werken. Zo’n grote en radicale transformatie vraagt om focus én commitment van alle betrokken partijen. Voor langere tijd. Het groeipact Common Ground zet die vereiste samenwerking kracht bij.


Deelnemers
Verschillende organisaties hebben vandaag het Groeipact Common Ground ondertekend. Op www.commonground.nl is te vinden welke partijen inmiddels en hoe andere gemeenten, markt- en ketenpartijen kunnen aansluiten.

 

René Bal tekent Groeipact Common Ground
Directeur-bestuurder René Bal ondertekent het Groeipact

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging