Dimpact: focus op innovatie voor inwoners

Dimpact: focus op innovatie voor inwoners

Blog

In de Veluwse bossen, op locatie in Hotel Papendal, zette Dimpact 16 mei met het congres 'Innoveren voor inwoners: scoren doe je samen!' haar 12,5-jarig jubileum luister bij. 

Niet zonder reden was het gekozen thema innovatie, want samen met haar 30 lid-gemeenten vertegenwoordigt de succesvolle coöperatieve vereniging 2,2 miljoen(!) inwoners. En dan kan je het verschil maken, juist als het om innovatie gaat. Samenwerken aan het verbeteren van de publieke dienstverlening behoorde al tot de ambities van Dimpact. Door hergebruik van praktische oplossingen, zoals zaakgericht werken, gemeentelijke websites en toepassingen binnen de verschillende domeinen. 

Inwoner, informatie, innovatie en inspiratie
Hans Langeveld, concerndirecteur van de gemeente Deventer en vertegenwoordiger van de stuurgroep i4Sociaal namens de initiatiefnemers en Dimpactleden Deventer, Enschede, Groningen en Zwolle, vertelde over dit initiatief waarbij de thema’s inwoner, informatie, innovatie en inspiratie de kern vormen. Het betreft een digitaal platform met de toepasselijke naam ‘MaximaalJezelf’ dat op een nieuwe, innovatieve manier met de inwoners communiceert en informeert over de mogelijkheden, voorzieningen en eventuele begeleiding binnen het sociaal domein. Het is de volgende stap om met een persoonlijke benadering, passend bij de situatie waarin de inwoner verkeert, met behoud van regie, de dienstverlening dichter bij de betrokken inwoners te brengen, aldus Langeveld. De eerste uitkomsten zijn veelbelovend: “Inwoners ervaren de communicatie als persoonlijk, empathisch en eerlijk; zelfstandigheid en eigen initiatief worden gestimuleerd en het kunnen delen van ervaringen, met behoud van eigen regie, werken verbindend.” 

Met als credo ‘van verbeterde dienstverlening naar data-gestuurd beleid’, zette Dimpact directeur-bestuurder René Bal tijdens het congres in op het verder verbeteren van dienstverlening voor de inwoners met als doel om als één overheid te gaan functioneren. Volgens Bal is een volgende stap daartoe dat binnen gemeenten beschikbare data beter moeten worden benut. Het gaat er daarbij om dat gemeenten de data die zij tot hun beschikking hebben, toepassen met de mogelijkheden van digitalisering. Ofwel data gebruiken om de dienstverlening naar de inwoners verder te verbeteren door het in te zetten als stuurmiddel voor beleid en het primaire proces van de gemeente. Voorwaarden hierbij zijn dat de inwoners regie over hun data moeten verkrijgen en er wordt voldaan aan de randvoorwaarden op het vlak van informatieveiligheid en privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Common Ground 
Bal’s verhaal sloot aan op het ‘Common Ground’ initiatief, waaraan ook Dimpact zich nadrukkelijk heeft gecommitteerd omdat het innovatiekansen biedt voor publieke dienstverlening. Common Ground zet in op een stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige, gezamenlijke gemeentelijke informatievoorziening waarbinnen gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld. 

Als inspiratie diende Estland dat al jaren met 1,3 miljoen ‘digitale burgers’ als hét voorbeeld geldt van een volledig digitale samenleving. Alle online diensten zijn daar aangesloten op één overheidsportaal en veilige en open-sourceplatformverbindingen worden ingezet om de data tussen alle betrokken (keten)partners en overheidsinstanties digitaal uit te wisselen en te hergebruiken. 

Bij Common Ground worden applicaties en databronnen van elkaar gescheiden, zodat applicaties de data via een gemeenschappelijke servicelaag direct kunnen bevragen bij de bron. Dimpact heeft in een Fieldlab van de VNG, in samenwerking met Atos, het zaaksysteem e-Suite aangesloten op NLX* voor data-uitwisseling. 

Uitkomsten zijn dat de Dimpact gemeenten apps van derden kunnen aansluiten op de Atos e-Suite en apps hiermee kunnen voldoen aan de Archiefwet. De Atos e-Suite voldoet namelijk aan de NEN2082:2008, het programma van eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. Doordat NLX het mogelijk maakt om met een API basisgegevens bij de bron op te halen, zijn deze gegevens altijd actueel. Hergebruik wordt gefaciliteerd doordat klant(zaak)gegevens centraal beschikbaar worden gemaakt. 

Het zijn die nieuwe, innovatieve stappen waarmee gemeenten hun bedrijfsvoering en dienstverlening integraal, als één overheid, persoonlijker en doelmatiger kunnen maken. 

Door: Willem Beelen 

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging