i4Sociaal

Nieuws i4Sociaal

Nieuws
Gemeente Zaanstad is in mei aangesloten bij het samenwerkingsverband i4Sociaal. Tom Uleman is senior informatiemanager maatschappelijk domein. Hij vertelt over de eerste kennismaking en het ingebrachte thema van Zaanstad.

Reden voor Zaanstad om aan te sluiten bij i4Sociaal

Sinds de decentralisatie ligt er veel werk bij gemeenten. Twee en een half jaar geleden heeft Tom een rondje langs alle sociale wijkteams en jeugdteams gemaakt. Hieruit blijkt dat de medewerkers van die teams niet tevreden zijn over de huidige werkwijze en informatievoorziening. Tom: “Zij moeten zoveel doen, wat inwoners eigenlijk zelf zouden moeten kunnen. Alleen bieden wij als gemeente de juiste middelen daarvoor niet aan.’’ Tom vergelijkt de huidige werkwijze als een typemachine voor de inwoners. Die tijd zou je heel anders en efficiënter kunnen besteden. Niet alleen de organisatie was ontevreden, ook inwoners lieten van zich horen. Tom: ‘’Dit is voor ons de reden om het anders te gaan doen’’. 

Kijkje in de keuken bij een andere gemeente

Begin dit jaar is gemeente Zaanstad met een delegatie van strategen, beleidsmakers, sociale wijkteams en managers bij gemeente Deventer op bezoek geweest. ‘’Het bezoek gaf ons een goed gevoel. We zagen kansen en wilden graag aansluiten’’, vertelt Tom. Ook heeft Tom samen met projectleider Febe Otten een aantal kerngroep bijeenkomsten bijgewoond. Hier hebben ze gekeken of de visie van Zaanstad matcht met de visie van i4Sociaal. ‘’Toen we erachter kwamen dat dit goed past, hebben wij het besluitvormingsproces in gang gezet. En dat proces liep erg vlot!”, vertelt Tom.

Meters maken

Het besluitvormingsproces van gemeente Zaanstad ziet er net iets anders uit dan bij een gemiddelde gemeente. De besluitvorming ligt vrij laag in de organisatie. Het bestuur en de directie kwamen er niet eens aan te pas! Tom: ‘’Natuurlijk informeren wij de wethouders, sectorhoofden en andere belangrijk stakeholders, maar ook zij waren positief’’. Pas toen het besluit echt genomen was, is het gepresenteerd aan het management. ‘’Op deze manier konden we snel meters maken en zijn we in hoog tempo gestart met het introductieprogramma’’, vertelt Tom.

Een snelle start met het introductieprogramma

Zaanstad is de eerste gemeente die het introductieprogramma heeft doorlopen. De eerste dagen zijn
besteed aan de strategie en het thema. “Al na de eerste dag kreeg ik het gevoel hoe je dit in een klantreis moet gieten”, vertelt Tom. “Iemand zit hopeloos op de bank en hoe krijg je die in beweging?, dat hebben we nu meer helder” aldus Tom.

Het tweede blok bestond uit sessies met inwoners. Tijdens deze sessies werd duidelijk waar zij tegen aanlopen, welke problemen zij ervaren en wat zij nodig hebben om in beweging te komen. Tom: ‘’Dat blijken andere dingen te zijn dan je je als ambtenaar op het stadhuis voorstelt.’’

Zaanstad verbindt meerdere thema’s

Elke gemeente binnen i4Sociaal heeft een thema ingebracht. De insteek van Zaanstad is net iets anders dan haar voorgangers. Tom: ‘’Wij hebben gekozen om geen inhoudelijk thema live te zetten, maar multiproblematiek.’’ Zaanstad verbindt hiermee de thema’s van de overige gemeenten.
Ook bij Zaanstad is de klantreismethodiek toegepast. De aanpak van i4Sociaal is dus bij elke gemeente hetzelfde, alleen is de klantreis verschillend. Als je kijkt naar het thema van Zaanstad dan komen de klantreizen van de andere gemeenten ook in beeld. Bijvoorbeeld bij een multi-probleemgezin die in de schulden zit, dan kom je in de klantreis van Leeuwarden terecht. Deze casussen kunnen de gemeenten heel makkelijk van elkaar overnemen.

De i4Sociaal samenwerking

‘’I4Sociaal is nieuw, de samenwerking is nieuw en nog niet alles is vastgelegd. Sommige dingen zijn ook ingewikkeld doordat je samen aan het experimenteren bent, waar liggen welke verantwoordelijkheden, wie pakt wat op? Langzamerhand komt dat nu allemaal wel. Je merkt hieraan dat het echt een innovatie is” vertelt Tom.

Wil je meer weten over i4Sociaal? Neem dan contact op.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging