Privacyverklaring

 

Omgang met persoonsgegevens

Alle informatie die je ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Zo wordt je emailadres uitsluitend gebruikt om jou informatie te sturen over Dimpact of activiteiten die Dimpact (mede) organiseert.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van jouw bezoek aan de website

Op Dimpact.nl staan links naar websites of diensten van andere organisaties. Dimpact is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van anderen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat je bij een later bezoek wordt herkend. We gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om jouw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of je een enquête al hebt ingevuld.
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Dimpact gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je (persoons) gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzake, correctie of verwijdering sturen naar de functionaris gegevensbescherming van Dimpact. Dit kan door een mail te sturen naar fg@dimpact.nl

Het is wel belangrijk dat je je bij een dergelijk verzoek kunt legitimeren om aan te tonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

 

Privacyverklaring

Omgang met persoonsgegevens

Alle informatie die je ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Zo wordt je emailadres uitsluitend gebruikt om jou informatie te sturen over Dimpact of activiteiten die Dimpact (mede) organiseert.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van jouw bezoek aan de website

Op Dimpact.nl staan links naar websites of diensten van andere organisaties. Dimpact is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van anderen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat je bij een later bezoek wordt herkend. We gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om jouw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of je een enquête al hebt ingevuld.
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Dimpact gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je (persoons) gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzake, correctie of verwijdering sturen naar de functionaris gegevensbescherming van Dimpact. Dit kan door een mail te sturen naar fg@dimpact.nl

Het is wel belangrijk dat je je bij een dergelijk verzoek kunt legitimeren om aan te tonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.