Parallelsessies Dimpact-congres 2024

Het thema van het Dimpact-congres in 2024 was ‘Maak ruimte voor eigentijdse dienstverlening’. In 2024 is de uitrol van ons nieuwe dienstverleningsplatform PodiumD naar onze lidgemeenten. Voor een goede implementatie is het van belang dat onze leden voldoende ‘ruimte’ ervaren in hun organisatie om dit in goede banen te leiden. Daarom waren er voldoende parallelsessies om onze leden goed advies en handelingsperspectief te bieden. Wij kozen voor vijf thema’s voor de parallelsessies. Deelnemers hadden de mogelijkheid om in totaal twee sessies te volgen. Alle sessies uit ronde 1 herhaalden we in ronde 2. Klik op de thema’s om te zien welke parallelsessies eronder vallen. De titel is een link die verwijst naar de presentatie (in pdf) van de sessie.

Overzicht parallelsessies

Maak ruimte voor mijzelf en (mijn organisatie)

A. Hoe maak je ruimte voor verandering om met plezier je werk te blijven doen?

Werken aan eigentijdse dienstverlening vraagt veel van publiek professionals. Met nieuwe IT-systemen en complexe vragen van inwoners, voelen veel professionals niet altijd de ruimte om zich aan te passen. Maar… wat is die ruimte precies? Er is objectieve ruimte, zoals tijd en een goede werkplek. Maar ook subjectieve ruimte, zoals mentale vrijheid, creativiteit en durf om nieuwe dingen te proberen. Lucianne Vermeulen vertelt alles over ruimtegevers en geeft bruikbare handvatten om meer ruimte te creëren voor verandering. Door meer ruimte kun je met plezier en energie je werk blijven doen!

Door: Lucianne Vermeulen gemeente Rotterdam en Dimpact.

Interessant voor:
leidinggevenden uitvoeringsafdelingen, leidinggevenden bedrijfsvoering, adviseurs en procesmanagement gericht op het uitvoeringsproces, bestuurders, beleidsadviseurs op het gebied van dienstverlening, hulpverlening en ondersteuning, managers IV/IT, I-adviseurs (informatiebeheer, informatiemanagement), communicatieadviseurs en projectleiders/programmamanagers (op het gebied van dienstverlening, wetgeving en digitale producten zoals PodiumD).


B. Ben jij digitaal fit?

Je werk doen in minder tijd, met minder inspanning én meer slagkracht? Dat kan gewoon! Als kenniswerker breng je al gauw tussen de 3 tot 6 uur per dag achter een scherm door. Je besteedt daarbij veel energie aan het opnemen, verwerken en delen van informatie.

Maar… hoe kan je dit zo slim mogelijk doen? En hoe laat je jouw apparaten en tools daarbij optimaal voor jou werken?

Maarten van den Berg geeft jou tips en adviezen om digitaal fit te blijven in je werk!

Door: Maarten van den Berg, ambassadeur & trainer bij Stichting Digitale Fitheid.

Interessant voor: leidinggevenden uitvoeringsafdelingen, leidinggevenden bedrijfsvoering, bestuurders, managers IV/IT, I-adviseurs (informatiebeheer, informatiemanagement) en communicatieadviseurs.

Maak ruimte met PodiumD

C. Een reis door PodiumD voor inwoners en medewerkers

Hoe draagt PodiumD bij aan de verschillende stappen die een inwoner of medewerker in een gemeente doorloopt? 

In deze interactieve parallelsessie nemen Wiebe Kortenbach en Dick Laan je mee in de verschillende stappen van deze ‘reis’ en hoe de verschillende PodiumD producten bijdragen aan een vloeiend verloop van die reis.

Dick kruipt in de huid van de inwoner en die van een medewerker. Hij heeft allerlei vragen en wil van alles regelen. Maar hoe dan? Wiebe laat zien hoe PodiumD al deze vragen en acties van Dick beantwoordt.

Door: Dick Laan, gemeente Enschede, senior adviseur CIO Office en Wiebe Kortenbach, architect Dimpact.

Interessant voor: leidinggevenden uitvoeringsafdelingen, leidinggevenden bedrijfsvoering, beleidsadviseurs op het gebied van dienstverlening, hulpverlening en ondersteuning,  I-adviseurs (informatiebeheer, informatiemanagement), I-architecten en uitvoering dienstverlening/domeinen.


D. Hoe openen wij iBurgerzaken voor PodiumD?

Gegevens zoals zaken en documenten zijn onmisbaar voor een goed klantbeeld. Vaak zijn gegevens opgeslagen in taak-specifieke applicaties. Maar hoe zorg je dat die gegevens op een eenduidige wijze beschikbaar komen in andere systemen?

In deze sessie geven Ron van den Enden, Engelbert Wijnhoven (PinkRoccade) en Robert Badart (Dimpact) antwoord op deze vraag. Zij lichten toe hoe gegevens van de applicatie iBurgerzaken beschikbaar gemaakt worden voor PodiumD. De principes van Common Ground vormen daarbij de basis. Zo zetten we een volgende stap in het openen van iBurgerzaken voor PodiumD.

Als deze stap succesvol is, kijken we op welke onderdelen we elkaar nog meer kunnen versterken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld PodiumD formulier en PodiumD portaal.

Door: Ron van den Enden (PinkRoccade, architect) Engelbert Wijnhoven (PinkRoccade, manager innovatie) en Robert Badart (Dimpact).

Interessant voor: Beleidsadviseurs op het gebied van dienstverlening, hulpverlening en ondersteuning, managers IV/IT, I-adviseurs, I-architecten en projectleiders/programmamanagers (op het gebied van dienstverlening, wetgeving en digitale producten zoals PodiumD).

Maak ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling

E. De mens en klimaat in het hart van de digitale transformatie

Onze maatschappij wordt steeds meer een informatie- en netwerksamenleving. De macht van tech-reuzen, de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen en de opmars van AI zijn prikkelende thema’s die ons allemaal aangaan. We kunnen niet meer zonder duidelijke regels voor digitalisering. Met het programma digital decade geeft Europa inwoners en ondernemers handvatten om deel kunnen blijven nemen aan een mensgerichte, duurzame en welvarende digitale toekomst.

Wat is de impact van nieuwe technologieën en de nieuwe Europese kaders op het beleid en de dagelijkse praktijk van gemeenten? En hoe kunnen gemeenten samen tijdig actie ondernemen, nu en in de komende jaren?

Jonas Onland is programmaleider Digital Decade bij de VNG en neemt je mee in de kansen van het digitale decennium. Deze sessie raakt iedereen: van bestuurder en manager tot uitvoerder.

Door: Jonas Onland, programmaleider Digital Decade bij VNG.

Interessant voor: leidinggevenden uitvoeringsafdelingen, leidinggevenden bedrijfsvoering, adviseurs en procesmanagement gericht op het uitvoeringsproces, bestuurders, beleidsadviseurs op het gebied van dienstverlening, hulpverlening en ondersteuning. 

Maak ruimte om samen te werken

F. Samen Organiseren van Common Ground

Common Ground is een landelijke beweging. Binnen Dimpact merken we dat we steeds meer samenwerken met gemeenten buiten onze vereniging. Ook landelijk wordt nagedacht over het organiseren van Regie & Levering.

In deze sessie verkennen we welke omvang van samenwerking rondom Common Ground optimaal is. Hoe vinden we een balans tussen landelijke Regie & Levering, zonder dat we slagkracht verliezen?

Mathieu Rutten begeleidt deze sessie en is CIO van gemeente ’s-Hertogenbosch en trekker van het spoor Regie & Levering in het programma Common Ground.

Door: Mathieu Rutten, CIO, gemeente ’s-Hertogenbosch.

Interessant voor: bestuurders, beleidsadviseurs op het gebied van dienstverlening, hulpverlening en ondersteuning, managers IV/IT en I-adviseurs (informatiebeheer, informatiemanagement).


G. Met PodiumD naar Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv), samen verder met Mijn Services. 

Samen met het programma ‘Omnichannel’ van VNG Realisatie werken we aan digitale diensten die de interactie tussen gemeenten en haar inwoners verbeteren. Daarbij zorgen we dat we voldoen aan de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv).

Tijdens deze sessie ontdek je hoe PodiumD en MijnServices samenkomen in één klantreis. Gemeenten Groningen en Deventer tonen aan hoe je MijnZaken (track & trace) en andere MijnServices (zoals generieke Notificatiecomponent) kunt integreren via nieuwe API-standaarden. Ontdek de waarde van deze services voor jouw inwoners en organisatie. VNG Realisatie laat zien hoe ze gemeenten ondersteunt bij het toepassen van de standaarden en de Wmebv-vereisten.

Door: Zakia Boucetta programmamanager Omnichannel/MijnServices. VNG Realisatie, Chris Verhoef projectleider Wmebv VNG Realisatie, Niels Abbing programmamanager MijnGroningen gemeente Groningen en Dino Zecic beleidsadviseur publieke dienstverlening gemeente Deventer.

Interessant voor: leidinggevenden uitvoeringsafdelingen, adviseurs en procesmanagement, gericht op het uitvoeringsproces, beleidsadviseurs op het gebied van dienstverlening, hulpverlening en ondersteuning, I-adviseurs (informatiebeheer, informatiemanagement), I-architecten, communicatieadviseurs en projectleiders/programmamanagers (op het gebied van dienstverlening, wetgeving en digitale producten zoals PodiumD).

Maak ruimte voor tips van buiten

H. Mag niet, bestaat niet

Inwoners met een bijzondere hulpvraag, krijgen geregeld ‘nee’ te horen. Professionals vegen vragen om uitzonderingen vaak van tafel. Toch blijkt er na wat doorvragen veel meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht. Alleen duurt dat doorvragen vaak veel te lang: gemiddeld zes maanden blijkt uit onderzoek. 

‘Mag niet bestaat niet’ helpt defensief gedrag in organisaties te doorbreken. Bijna alles wat inwoners écht nodig hebben mag en kan gewoon. Maar hoe pak je dat aan? Want regels helpen, maar zitten (soms) ook in de weg. Harry Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden neemt ons in een interactieve sessie mee hoe we wel ‘ja’ kunnen zeggen en maatwerk kunnen leveren.

Door: Harry Kruiter, actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden.

Interessant voor: leidinggevenden uitvoeringsafdelingen, adviseurs en procesmanagement, gericht op het uitvoeringsproces, bestuurders en medewerkers in de uitvoering. 


I. Vraagt proactieve dienstverlening om een omslag in ons denken? 

Een groeiende groep inwoners is financieel kwetsbaar. Zij zijn financieel afhankelijk van regelingen van de overheid. Toch is er nog steeds een flinke groep die niet van alle regelingen gebruik maakt, terwijl die daar wel recht op heeft.  

Tot op heden gaan wij ervan uit dat inwoners zelf het initiatief nemen en zich een weg banen door het regelingen- en lokettendoolhof. Met proactieve dienstverlening willen we dat het initiatief steeds vaker bij de overheid ligt om te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft.  

Gebruiker Centraal en Hogeschool Utrecht verkennen samen met jou welk beeld we hebben bij proactieve dienstverlening. Want wat verstaan we onder proactieve dienstverlening? En wat verwachten overheden hiervan? En misschien nog wel belangrijker: hoe kijken inwoners er tegenaan? 

Door: Henri Relyveld community manager Proactieve Dienstverlening. Gebruiker Centraal, Jeroen van Grondelle, onderzoeker, adviseur en docent bij Hogeschool Utrecht en Dies Weijschedé projectleider en onderzoeker bij Hogeschool Utrecht.

Interessant voor: leidinggevenden uitvoeringsafdelingen en bedrijfsvoering, adviseurs en procesmanagement gericht op het uitvoeringsproces, bestuurders, beleidsadviseurs op het gebied van dienstverlening, hulpverlening en ondersteuning, communicatieadviseurs en projectleiders/programmamanagers (op het gebied van dienstverlening, wetgeving en digitale producten zoals PodiumD).