Over Ons

Dimpact. Goed voor elkaar.

Dimpact is van gemeenten en is er voor gemeenten. Onze leden hebben een gedeelde ambitie: oplossingen initiëren en realiseren voor de publieke dienstverlening van morgen.

In een wereld waarin technologische, juridische en maatschappelijke innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, staan gemeenten voor een grote opgave. De digitale innovatie van dienstverlening aan burgers en bedrijven moet versneld worden, en dat kunnen ze niet alleen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Ruim dertig gemeenten werken samen, co-creëren en leren van elkaar binnen de onafhankelijke coöperatie Dimpact. Zo kunnen onze leden hun dienstverleningsambities waarmaken, altijd met de behoeften van hun inwoners en lokale bedrijven als basis. Onze missie? Ervoor zorgen dat in alle Nederlandse gemeenten de publieke dienstverlening optimaal voor elkaar is. Ook in die van jou.

0
gemeenten
0
jaren ervaring
0
Inwoners in mljn

Goede governance. Sleutel tot succes.

Alle leden zijn eigenaar van onze coöperatie. Gezamenlijk sturen zij onze ontwikkelingen aan. Samenwerking, kennisdeling en hergebruik van oplossingen zijn daarbij de basis.

Onze governance structuur borgt dat alle lidgemeenten van onze vereniging evenveel invloed hebben op onze ontwikkelingen. Zo heeft in onze tweejaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) ieder lid een gelijke stem, ongeacht het aantal inwoners. Onze leden zijn dan ook de motor van onze samenwerking. Dimpact voert regie en zorgt er daardoor voor dat die gemeenten op een energieke manier kunnen samenwerken. Zo kennen wij binnen de vereniging verschillende werkgroepen, strategiegroepen en projectengroepen, waarbij ons bestuur en de raad van commissarissen eindverantwoordelijk zijn. Deze manier van organiseren is onze sleutel tot succes.

Jaap, Jeroen en Liesbeth

Leden

Onze voordelen

Onze diensten

Soms moet je aantonen dat je in een gemeente woont. Bijvoorbeeld als een woningcorporatie daarom vraagt. Je gaat dan naar de gemeente om een uittreksel aan te vragen.

De invoering van zaakgericht werken is een organisatorische werkwijze voor de gemeente – een middel – om klantgerichte dienstverlening te realiseren.

WIM is een vrij herbruikbaar Website Model van, voor en door gemeenten. Met de WIM-website realiseert elke gemeente snel en tegen minimale kosten online toegankelijkheid.

Het sociaal domein in Nederland staat voor grote uitdagingen door veranderende wetgeving en decentralisatie.

Zes gemeenten hebben zich verenigd in een samenwerking. Het doel is optimale dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Om de visie rond Common Ground te realiseren, hebben gemeenten nieuwe ICT-componenten nodig die nog niet allemaal op de markt te koop zijn.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging