Over Ons

Dimpact is de Coöperatieve vereniging van, voor en door gemeenten. De leden zijn de eigenaar van de coöperatie en sturen de ontwikkelingen aan. De governance structuur van de coöperatie borgt invloed van alle lid gemeenten in de vereniging. Elke lid heeft een gelijke stem, ongeacht het aantal inwoners.

Dimpact. Goed voor elkaar.

Dimpact is van gemeenten en is er voor gemeenten. Onze leden hebben een gedeelde ambitie: oplossingen initiëren en realiseren voor de publieke dienstverlening van morgen.

In een wereld waarin technologische, juridische en maatschappelijke innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, staan gemeenten voor een grote opgave. De digitale innovatie van dienstverlening aan inwoners en bedrijven moet versneld worden, en dat kunnen ze niet alleen. Gelukkig hoeft dat ook niet. 40 gemeenten werken samen, co-creëren en leren van elkaar binnen de onafhankelijke coöperatie Dimpact. Zo kunnen onze leden hun dienstverleningsambities waarmaken, altijd met de behoeften van hun inwoners en lokale bedrijven als basis. Onze missie? Ervoor zorgen dat in alle Nederlandse gemeenten de publieke dienstverlening optimaal voor elkaar is. Ook in die van jou.

0
gemeenten
0
jaren ervaring
0
Inwoners in mln

Onze strategie

Is gericht op het verbeteren en moderniseren van publieke dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Dit doen we langs de lijn van Common Ground en open source software.

We werken gezamenlijk toe naar een moderne informatiehuishouding. Dimpact zorgt voor verbinding. Met onze leden, marktpartijen en andere samenwerkingsverbanden. Samen realiseren, dat is waar wij voor staan. Wil je meer weten over onze strategie? 

Lees verder

Goede governance. Sleutel tot succes.

Alle leden zijn eigenaar van onze coöperatie. Gezamenlijk sturen zij onze ontwikkelingen aan. Samenwerking, kennisdeling en hergebruik van oplossingen zijn daarbij de basis.

Onze governance structuur borgt dat alle lidgemeenten van onze vereniging evenveel invloed hebben op onze ontwikkelingen. Zo heeft in onze tweejaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) ieder lid een gelijke stem, ongeacht het aantal inwoners. Onze leden zijn dan ook de motor van onze samenwerking. Dimpact voert regie en zorgt er daardoor voor dat die gemeenten op een energieke manier kunnen samenwerken. Zo kennen wij binnen de vereniging verschillende werkgroepen, strategiegroepen en projectengroepen, waarbij ons bestuur en de raad van commissarissen eindverantwoordelijk zijn. Deze manier van organiseren is onze sleutel tot succes.

Leden

Onze voordelen

Onze oplossingen

De invoering van zaakgericht werken is een organisatorische werkwijze voor de gemeente – een middel – om klantgerichte dienstverlening te realiseren.

WIM is een vrij herbruikbaar Website Model van, voor en door gemeenten. Met de WIM-website realiseert elke gemeente snel en tegen minimale kosten online toegankelijkheid.

Het sociaal domein in Nederland staat voor grote uitdagingen door veranderende wetgeving en decentralisatie.

Gemeenten werken samen met als doel optimale dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging