Over Ons

Over Dimpact

Dimpact is de Coöperatieve vereniging van, voor en door gemeenten. De leden zijn de eigenaar van de coöperatie en sturen de ontwikkelingen aan.

De governance structuur van de coöperatie borgt invloed van alle lid gemeenten in de vereniging. Elk lid heeft een gelijke stem, ongeacht het aantal inwoners. De leden werken samen vanuit gedeelde ambitie. Samen staan we voor dezelfde uitdagingen en ambities, maar vaak met gebrek aan middelen. Daarom ligt samen organiseren voor de hand. Wij organiseren de samenwerkingsprocessen voor collectieve vraagbundeling, collectieve aanbesteding en collectief contractmanagement t.b.v. doorontwikkeling en beheer van ICT-diensten. Dit resulteert voor de leden in een gezamenlijk verworven portfolio.

Contact gegevens

0
gemeenten
0
jaren ervaring
0
Inwoners in mljn

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging en wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden. Alle leden hebben een gelijke stem binnen Dimpact.

De ALV beslist op basis van voorstellen vanuit het bestuur. De ALV heeft het toezichthoudende orgaan ‘de Raad van Commissarissen’ aangesteld om toezicht te houden op het
bestuur van Dimpact. De ALV beslist over de (door de RvC) aangedragen RvC-leden. De ALV komt twee maal per jaar bij elkaar, dan worden onderwerpen zoals begroting, bedrijfsplan en de jaarrekening behandeld. Verder beslist zij over zaken als de inhoud van de statuten van de vereniging, missie, visie, contributie, financiën en de strategische koers van Dimpact.

Jaap, Jeroen en Liesbeth

Leden

Onze voordelen

Onze diensten

Soms moet je aantonen dat je in een gemeente woont. Bijvoorbeeld als een woningcorporatie daarom vraagt. Je gaat dan naar de gemeente om een uittreksel aan te vragen.

De invoering van zaakgericht werken is een organisatorische werkwijze voor de gemeente – een middel – om klantgerichte dienstverlening te realiseren.

WIM is een vrij herbruikbaar Website Model van, voor en door gemeenten. Met de WIM-website realiseert elke gemeente snel en tegen minimale kosten online toegankelijkheid.

Het sociaal domein in Nederland staat voor grote uitdagingen door veranderende wetgeving en decentralisatie.

Common Ground is een beweging vanuit gemeenten, initieel van VIAG en IMG100000+, om de innovatie van dienstverlening aan burgers en bedrijven te versnellen.

Zes gemeenten hebben zich verenigd in een samenwerking. Het doel is optimale dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging