i4Sociaal

Over i4Sociaal

Het sociaal domein in Nederland staat voor grote uitdagingen door veranderende wetgeving en decentralisatie. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in het informeren van inwoners over belangrijke voorzieningen en regelingen binnen het sociaal domein. Ze zijn op zoek naar manieren om inwoners sneller en beter te kunnen ondersteunen.

 

Het programma i4Sociaal

De gemeenten Deventer, Enschede, Groningen en Zwolle zijn een innovatieve samenwerking aangegaan en hebben daarbij Dimpact als partner gevonden. En inmiddels zijn de gemeenten Leeuwarden en Zaanstad ook al aangesloten bij i4Sociaal. Dat het anders moet, daar zijn deze zes koplopergemeenten het wel over eens. Binnen het programma willen we de 'systeem-en leefwereld' dichter bij elkaar brengen. Dat vraagt om een andere manier van dienstverlening richting inwoners. Een benadering van de denk- en leefwereld van inwoners. 

De kernwaarden van i4Sociaal

i4Sociaal staat voor een nieuwe, innovatieve manier van communiceren en informeren binnen het sociaal domein. De vier belangrijkste uitgangspunten zijn:

1. Persoonlijk: De informatie en dienstverlening die de inwoner krijgt is relevant en passend bij de situatie waarin hij of zij verkeert. De inwoner ervaart de communicatie als persoonlijk, empathisch en eerlijk. 
2. Zelfstandig: De inwoner wordt gemotiveerd om zelf dingen te ondernemen en op te lossen. De inwoner voelt zich trots en zelfstandig.
3. Vrij(blijvend): De inwoner heeft de regie. Maakt zijn eigen keuzes. En wordt proactief geholpen en ondersteund met (vrijblijvende) suggesties. De inwoner krijgt het gevoel dingen te mogen, niet te moeten.
4. Verbindend: De inwoner kan naast coaches ook ‘gelijken’ vinden met wie hij of zij ervaringen kan delen. Zo voelt de inwoner zich niet alleen in zijn situatie.  

Waar we nu staan

Naast de vier koplopende gemeenten zijn gemeente Zaanstad en Leeuwarden aangesloten bij het programma i4Sociaal. 8 juli 2019 is gemeente Zaanstad gestart met het introductieprogramma. Gemeente Leeuwarden start in oktober met het introductieprogramma. 

Het platform dat we de aankomende periode gaan gebruiken, heet MaximaalJezelf. Op dit digitale platform worden (zorg)aanbieders getoond. Elke gemeente start met een zelf gekozen thema (zie hieronder). Inwoners kunnen eenvoudig een profiel aanmaken op MaximaalJezelf. Op basis van dat profiel worden passende oplossingen en informatie getoond. Zo krijgt de inwoner bijvoorbeeld te zien waar hij of zij recht op heeft. De inwoner kan zijn of haar zaken zo eenvoudig zelf regelen binnen een overzichtelijk platform. Regie op eigen gegevens staat daarbij centraal. 

 

De aangeboden thema's

De thema's waar de koplopergemeenten mee zijn gestart:

Zwolle: Ondersteunen in het zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden in de stad (onder andere werk en participatie). 

Groningen: Minima met kinderen informeren over de beschikbare voorzieningen in de stad. Gebiedsondersteuningsnetwerk: inwoners die begeleiding nodig hebben in het kader van WMO en/of participatie.

Deventer: Jongeren die (bijna) 18 worden ondersteunen in de ontwikkeling van financiële zelfredzaamheid (18-/18+).

Enschede: Begeleiden van inwoners die ondersteuning huishouden nodig hebben. Drempels wegnemen bij uitkeringsgerechtigden die tijdelijk een baan krijgen aangeboden.

Leeuwarden is gestart met de voorbereidingen voor het thema 'schulden'.

Zaanstad kiest niet één specifiek thema, maar wil vanuit de inwoner gezien, een passende oplossing bieden met behulp van digitaal. Waarbij de inwoner regie en overzicht krijgt.

Voor elk van deze thema’s is de ideale klantreis in kaart gebracht. Uitgangspunt hierbij is om met elkaar na te denken hoe elke stap van de inwoner en de betrokken professionals duidelijker, beter, mooier en leuker kan. En wat hierin de rol van digitaal is. Daarbij niet geremd door mogelijke (huidige) uitdagingen of problemen

Waarom we samenwerken

Door samenwerkingen ontstaan er betere oplossingen. Dat is ons uitgangspunt. We delen successen, ervaringen en ontwikkelen samen door. Gemeenten kunnen bij het opschalen profiteren van het werk van deze zes koplopergemeenten. 

Dimpact-congres 2019

Meer weten?

Wil je meer informatie over i4Sociaal? Neem dan contact op met Martin de Bijl via 06 10011709 of martin.debijl@dimpact.nl

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging