Medewerker aan het woord:
Els van Uum

In november 2020 ben ik begonnen als parttime afstudeerder en parttime junior adviseur. Ik kreeg veel vrijheid, maar werd ook goed begeleid en kon altijd even sparren met behulpzame collega’s. Dat maakte dat ik de werksfeer hier direct heel prettig vond.

Zelf je eigen functie ontwerpen

Nog steeds vind ik het een groot compliment dat ik na mijn afstuderen zelf een functie mocht ontwerpen. Zo ben ik gestart als innovatiecoach. Een paar maanden later werd ik daarnaast gevraagd voor de functie van bestuursadviseur. Dit is typisch Dimpact: je krijgt kansen, er wordt meegedacht over je ontwikkeling en er is oog voor jong talent.

Bestuurs- en kwaliteitsadviseur

Als bestuursadviseur ben ik een klankbord voor onze directeur-bestuurder en de verbindende spil tussen organisatie en bestuur. En omdat Dimpact zich ontwikkelt als organisatie, is het ook een dynamische functie. We maken bijvoorbeeld de beweging naar agile werken, waarvoor we onze processen opnieuw inrichten en kritisch kijken naar hoe we met elkaar samenwerken. Hier sluit mijn nieuwe rol als kwaliteitsadviseur goed op aan. Ik ben inmiddels geen innovatiecoach meer. Naast mijn rol als bestuursadviseur geef ik advies over de effectiviteit en beheersing van de bedrijfsvoering, richt me op risicomanagement en stel verbeterplannen op.

Persoonlijke ontwikkeling en vrijheid

Je krijgt bij Dimpact ook voldoende gelegenheid om je op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Zo heb ik in de eerste helft van 2023 een opleiding over Leiderschapsontwikkeling gevolgd – iets waar ik mijn hele loopbaan plezier van ga hebben. Maar het gaat veel verder dan dat. Zo is er bijvoorbeeld veel ruimte om te sparren met collega’s met andere kennis en ervaring, zodat je van hen kunt leren. Ook wordt gekeken naar hoe de organisatie zich ontwikkelt en welke nieuwe functies of taken bij je zouden passen. De vrijheid die ik bij Dimpact krijg, vind ik het noemen waard. Toen ik nog studeerde, hoopte ik dat ik een baan zou vinden waarin ik – binnen de kaders – mijn eigen uren zou kunnen indelen, plaats-onafhankelijk zou kunnen werken én waar ruimte zou zijn voor ondernemerschap en eigen initiatief. Ik had nooit gedacht dat ik zo’n baan ook echt zou vinden, maar bij Dimpact is dit gelukt.

Oog voor welzijn

Als je het dan hebt over ruimte voor eigen initiatief: samen met collega’s ben ik een werkgroep gestart gericht op welzijn. Wij voeren in alle teams – ook in het MT – welzijnsgesprekken. Hoe voelen mensen zich? En hoe gaat het met de werkdruk? Hoewel dit een initiatief is vanuit medewerkers, staat het MT er vierkant achter. Ze willen weten wat Dimpact kan doen om mensen zich goed te laten voelen. Je merkt dat mensen loyaal en gedreven zijn en dan is het een valkuil om je in je werk te verliezen. Ik ben heel blij dat hier bij Dimpact oog voor is. Verder kan ik hier volledig mezelf zijn – ook dát is voor mij welzijn. Collega’s zijn er ook voor elkaar als het op het werk of privé even wat minder gaat. De sfeer is gewoon erg warm en gezellig.