Toekomstvaste dienstverlening realiseren

Toekomstvaste dienstverlening realiseren

Inwoners verwachten meer en meer dat dienstverlening persoonlijker, toegankelijk en op maat is. De informatiehuishouding van gemeenten speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met gemeenten, marktpartijen en andere samenwerkingsverbanden werken we toe naar een moderne informatievoorziening. De strategie van de coöperatie richt zich op het moderniseren van publieke dienstverlening voor een lange periode.

 

Onze route

In maart 2021 is de route om toekomstvaste dienstverlening te realiseren bestuurlijk verankerd. Langs de lijn van Common Ground en open source worden bestaande en nieuwe producten ontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd via een duidelijke architectuur. Waarbij (uitwisselbare) componenten gebruik maken van een uitwisselingsfunctie via API’s. Deze API’s zijn gerelateerd aan onafhankelijke databronnen.

Met deze route:

 • continueren gemeenten de dienstverlening aan inwoners en bedrijven.
 • kunnen gemeenten beter en flexibel inspelen op landelijke ontwikkelingen.
 • zijn gemeenten minder afhankelijk van  leveranciers.
 • krijgen inwoners en bedrijven meer en beter inzicht in de manier waarop met hun gegevens wordt omgegaan.

Bekijk hieronder onze infographic (.pdf) om een beeld te krijgen van de uitgestippelde route. 

Externe versie infographic implementatieplan

 

Transitie

Voor merendeel van de gemeenten binnen Dimpact speelt er een vervangingsvraag. Het contract voor het zaaksysteem e-Suite en de Burgerzakenmodules loopt in juni 2023 af. 14 componenten van het zaaksysteem moeten de aankomende periode stapsgewijs gemigreerd worden naar het Dimpact-platform*. Hoe we dat gaan doen? Per onderdeel worden functionaliteiten gemigreerd naar componenten. Met als belangrijke eerste stap, het scheiden van data en functionaliteit, zoals dat past bij de landelijke kaders van Common Ground. We richten ons op een combinatie van selfservice en balie (high care, high tech) om inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven te bedienen.

Dimpact-platform*: Gemeenten zetten in op Common Ground voor hun ICT-ontwikkelingen. De markt biedt intussen diverse componenten gebaseerd op de Common Ground principes. Dimpact bouwt een digitaal platform op basis van deze componenten. Diverse bestaande componenten worden hergebruikt en andere delen worden ontwikkeld. De componenten worden samengevoegd tot een platform voor digitale dienstverlening. Dat is het Dimpact-platform. 

Verwerven van componenten

Op dit moment (Q2 2021) bereiden we de verwerving van een aantal componenten voor. Houd hiervoor onze nieuwsberichten op de website en onze LinkedIn pagina goed in de gaten. Wil je als marktpartij op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze speciale nieuwsbrief. 

Inschrijven

Vernieuwingen

Gemeentelijke ontwikkelingen, wettelijke ontwikkelingen en innovatieve ontwikkelingen noemen we binnen de coöperatie vernieuwingen. Samen vernieuwen staat centraal. Dimpact is de vernieuwingskatalysator met doe-en opschaalkracht. Vernieuwingen worden gevoed voor en door gemeenten. We brengen in beeld wie, waarmee, met wie, bezig is. Wij zoeken de synergie met eigen en externe ontwikkelingen (zoals VNG, Common Ground, andere samenwerkingsverbanden) en nieuwe gemeenten actief op. 

Projecten
We vernieuwen zoveel mogelijk vanuit het gedachtengoed van Common Ground en open source. De coöperatie staat niet stil en is druk bezig met een aantal projecten. Hieronder vind je een greep van onze projecten.

 • OpenZaak: Vanuit VNG zijn er uitwisselstandaarden voor zaakgericht werken ontwikkeld. Een 10-tal gemeenten hebben onder regie van Dimpact productiewaardige software gemaakt. Daarmee hebben we een belangrijke bouwsteen gerealiseerd.
 • Open Online: Open Online is de opvolger van het Website Intranet Model (WIM). 28 gemeenten ontwikkelen gezamenlijk een (open source) systeem waarmee websites kunnen worden gemaakt.
 • Open Formulieren: 13 gemeenten hebben Dimpact gevraagd om gezamenlijk een open source oplossing te kopen voor een open formulieren component. Met als doel: toegankelijke, veilige, herkenbare en gebruikersvriendelijke dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Met de oplossing kunnen beheerders en redacteuren straks snel en eenvoudig formulieren maken en aanpassen, hergebruiken en eenvoudig koppelen met (backoffice) systemen.
 • Waardepapieren: 12 gemeenten hebben samen een innovatie oplossing laten ontwikkelen om waardepapieren (uittreksels) op een veilige manier te ondertekenen en te controleren op echtheid. De oplossing wordt op dit moment (Q2 2021) geïmplementeerd bij 3 gemeenten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ketenpartners zoals een woningbouwcorporatie. De ontwikkeling is gerealiseerd met ondersteuning van innovatie subsidies (BZK en VNG) en met financiële bijdragen van 12 deelnemende gemeenten. De innovatie is onderdeel van het Common Ground programma en bijbehorende FieldLab initiatieven.

Benieuwd naar alle projecten en diensten binnen Dimpact? Lees dan hier verder.

Meer informatie

Ben je opzoek naar meer informatie over onze strategie en hoe wij dat als coöperatie van samenwerkende gemeenten gaan waarmaken? Bekijk dan de onderstaande pdf documenten (als je op de pdf-link klikt wordt deze in een nieuw venster geopend).

 • Dimpact, een introductie: In dit document staat de basisinformatie over wat Dimpact is en hoe Dimpact werkt.
 • Strategiedocument: Dit document is gebaseerd op een vastgesteld intern besluitstuk (algemene ledenvergadering, juni 2020). Het geeft op hoofdlijnen een situatieschets anno 2020 plus de strategische richting weer.
 • Bestuursnotitie (over de strategie) 'Samen doorpakken': Dit document is gebaseerd op een vastgesteld intern besluitstuk (algemene ledenvergadering, maart 2021). Het is opgesteld om bestuurders (portefeuillehouders) van lidgemeenten mee te nemen. Het geeft een overview van de strategische aanpak m.b.t. vervanging en vernieuwing van oplossingen in het Dimpact portfolio.
 • (Strategie) Implementatieplan: Dit document is gebaseerd op een vastgesteld intern besluitstuk (algemene ledenvergadering, maart 2021). Het is een meer inhoudelijke uitwerking van de bovengenoemde bestuursnotitie. De gewenste ICT-oplossingen/producten/ componenten en architectuur staan erin genoemd, inclusief de aanpak rondom de verwerving (inkoop) van deze zaken.

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging