Klantinteractie Servicesysteem

Klantinteractie Servicesysteem

Drie gemeenten hebben zich verenigd in een samenwerking. Het doel is optimale dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Want overal waar inwoner/ondernemer en gemeente elkaar ontmoeten hebben we een kans om het contact en interactie te verbeteren. Dat speelt in het Klant Contact Centrum (KCC), aan de balie, aan de keukentafel, bij bedrijfsbezoeken en in talrijke andere situaties.

Over het Klantinteractie Servicesysteem (KISS) project

Drie gemeenten: Deventer, Enschede en Zwolle hebben binnen Dimpact de handen ineengeslagen om contact en interactie met inwoners en bedrijven te verbeteren. De ambitie van de drie gemeenten is om te komen tot optimale geïntegreerde dienstverlening en het realiseren van een generieke basisvoorziening voor klantinteractie over de volle breedte. Hierbij wordt rekening gehouden met lokale verschillen en nieuwe ontwikkelingen. Met de komst van slimme dienstverlening (bijvoorbeeld door datagestuurd te werken) hebben we de ambitie om meer ‘van-buiten-naar-binnen' te werken.

De architectuur van KISS moet gebaseerd worden op het gegevenslandschap van Common Ground. Dat wil zeggen dat gegevens bij de bron worden opgehaald door middel van API’s.

Wat hebben de gemeenten tot nu toe gedaan?

Eerst zijn alle wensen en behoeften in kaart gebracht. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat nodig is om klantinteractie te faciliteren. Vervolgens zijn de gemeenten onder begeleiding van Present Media aan de slag gegaan met de Service Blueprint-methodiek, een methodiek om klantreizen in beeld te brengen. In totaal zijn er vier klantreizen uitgewerkt. Op basis van deze klantreizen zijn er twee clickable demo’s ontworpen. Ben je benieuwd naar de demo’s? Neem dan contact met ons op.

De koplopersgroep gaat nu fase II in. Het gezamenlijk opstarten van een aanbestedingstraject. De voorbereidingen voor deze aanbesteding worden nu opgestart.
Ben je geïnteresseerd en wil je misschien wel instappen? Neem dan contact met ons op.

Met wie werken we samen?

Samenwerken met elkaar aan innovatie is nodig om zowel opbrengsten als investeringen te delen. Binnen Dimpact proberen we zo veel en zo goed mogelijk ons netwerk met andere gemeenten in te zetten bij innovatie.

Binnen Dimpact delen gemeenten kennis en inspiratie. Dimpact is het platform voor het verbeteren én hergebruiken van praktische oplossingen. We delen onze kennis, netwerken en oplossingen met elkaar.

Wat willen we bereiken?

De droom van de koplopersgroep gaat verder dan het alleen het verbeteren van het KCC (eerste lijns ingang). Hun ambitie is om een toekomstbestendig KISS te ontwikkelen, dat een persoonlijke, passende dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven ondersteunt.

Wat samenwerken ons oplevert

Door samenwerkingen ontstaan betere oplossingen. Dat is het uitgangspunt van Dimpact. Gemeenten kunnen bij het opschalen profiteren van het werk van de zes koplopergemeenten. Op deze manier worden successen en ervaringen gedeeld en ontstaat er meer ‘mens- en denkkracht’ om vernieuwing samen te ontwikkelen.

Door samenwerking kunnen we…

  • inspiratie en kennisdeling stimuleren
  • een grotere slagvaardigheid realiseren
  • opschalen 
  • aansluiting zoeken bij landelijke ontwikkelingen
  • schaalvoordelen realiseren

 

Geïnteresseerd?
Christiaan Sevink (christiaan.sevink@dimpact.nl) vertelt je graag meer over dit innovatieproject. Neem contact op en ontdek hoe ook jouw gemeente mee kan doen. Daar nemen we binnen Dimpact alle tijd voor.  

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging