i4Sociaal

i4Sociaal

Het sociaal domein in Nederland staat voor grote uitdagingen door veranderende wetgeving en decentralisatie. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in het informeren van inwoners over belangrijke voorzieningen en regelingen binnen het sociaal domein. Ze zijn op zoek naar manieren om inwoners sneller en beter te kunnen ondersteunen.

Het programma i4Sociaal

De gemeenten Deventer, Enschede, Groningen, Zwolle, Zaanstad en Leeuwarden zijn een innovatieve samenwerking aangegaan en hebben daarbij Dimpact als partner gevonden. Dat het anders moet, daar zijn deze zes koplopergemeenten het wel over eens. Binnen het programma willen we de 'systeem-en leefwereld' dichter bij elkaar brengen. Dat vraagt om een andere manier van dienstverlening richting inwoners. Een benadering van de denk- en leefwereld van inwoners.

De kernwaarden van i4Sociaal

i4Sociaal staat voor een nieuwe, innovatieve manier van communiceren en informeren binnen het sociaal domein. De vier belangrijkste uitgangspunten zijn:

1. Persoonlijk: De informatie en dienstverlening die de inwoner krijgt is relevant en passend bij de situatie waarin hij of zij verkeert. De inwoner ervaart de communicatie als persoonlijk, empathisch en eerlijk. 
2. Zelfstandig: De inwoner wordt gemotiveerd om zelf dingen te ondernemen en op te lossen. De inwoner voelt zich trots en zelfstandig.
3. Vrij(blijvend): De inwoner heeft de regie. Maakt zijn eigen keuzes. En wordt proactief geholpen en ondersteund met (vrijblijvende) suggesties. De inwoner krijgt het gevoel dingen te mogen, niet te moeten.
4. Verbindend: De inwoner kan naast coaches ook ‘gelijken’ vinden met wie hij of zij ervaringen kan delen. Zo voelt de inwoner zich niet alleen in zijn situatie.  

Waar we nu staan

Na een uitgebreide pilot hebben we in oktober 2020 de aanbesteding gestart. Tijdens deze aanbesteding hebben er een aantal ontwikkelingen plaats gevonden wat tot nieuwe inzichten heeft geleid. Door deze inzichten is besloten om de aanbesteding stop te zetten. Door het stoppen van de aanbesteding kan de opdracht aangepast worden zodat, deze beter aansluit op de veranderende omstandigheden. Het stopzetten van een aanbesteding is nooit wenselijk maar, dit is noodzakelijk om het resultaat te kunnen behalen die de deelnemende gemeenten voor ogen hebben. Om tot een nieuwe strategie te komen worden de nieuwe inzichten samen met de huidige aanbesteding geëvalueerd.

De aanbesteding

In komende jaren willen we met de markt gaan samenwerken om een nieuwe, toekomstbestendige en flexibele digitale omgeving te realiseren. De te ontwikkelen oplossing moet inwoners en professionals (in- en extern) helpen om sneller en effectiever informatie te vinden en te delen. Zij moeten de juiste ondersteuning en dienstverlening kunnen starten. De oplossing moet op te schalen zijn voor andere gemeenten. Zodat zij samen met hun (keten) partners hier van gebruik kunnen maken. Op den duur willen we de oplossing ook kunnen toepassen op andere domeinen zoals het fysieke domein en publiekdienstverlening.

De oplossing die wij voor ogen hebben biedt onze inwoners de ultieme dienstverlening. We maken gebruik van verschillende componenten en toepassingen, maar die voelen als één geheel aan. Inwoners ervaren grote mate van regie en hun informatiepositie wordt door middel van beschikbare gegevens versterkt.

Waarom we samenwerken

Door samenwerkingen ontstaan er betere oplossingen. Dat is ons uitgangspunt. We delen successen, ervaringen en ontwikkelen samen door. Gemeenten kunnen bij het opschalen profiteren van het werk van deze zes koplopergemeenten. 

Meer weten?

Wil je meer informatie over i4Sociaal? Neem dan contact op met Martin de Bijl via 06 10011709 of martin.debijl@dimpact.nl. Of neem contact op met één van de andere kernteamleden

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging