Samen organiseren in Dimpact

Deel dit verhaal Share Share Share

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen ons als gemeenten om meer samen te organiseren. We moeten ervaring, kennis en capaciteit bundelen om onze innovatiekracht te vergroten. Samen realiseren we zo meer publieke meerwaarde van onze gemeentelijke dienstverlening.

Van, voor en door gemeenten

Coöperatie Dimpact opgericht door gemeenten om samen te organiseren. Dimpact is 100% van gemeenten en leveranciersonafhankelijk.

Coöperatief construct voor samen organiseren

De entiteit Dimpact is een construct voor samen organiseren. De coöperatie is een verlengstuk van de lid-gemeenten. Dimpact kan namens haar leden collectief aanbesteden en als collectief opdrachtgever naar de markt opereren. Het ICT-eigenaarschap kan in Dimpact collectief bij gemeenten belegd worden.

Hoe werkt het?

Gemeenten of partijen als VNG/KING brengen (ideeën voor) collectieve pilotprojecten in Dimpact in. Meerdere gemeenten vormen een kopgroep. In het regiebureau van Dimpact begeleid en ondersteunt het project.

Collectief aanbesteden in Dimpact

Bij een succesvolle pilot wordt via Dimpact de gewenste dienst collectief aanbesteedt. Dimpact neemt het contract en het dienstverleningsconcept in centraal beheer. Centraal georganiseerde capaciteit en kennis ondersteunt de gemeenten van idee, pilot tot en met implementatie en beheer. Nieuwe gemeenten kunnen op elk moment instappen. Samen voeren we regie op doorontwikkeling.

Opgeschaalde innovatieprojecten

Voorbeelden van gerealiseerde collectieve diensten waarin u nu kunt instappen:

Daarnaast zijn er diverse ICT-producten en diensten collectief ingekocht met schaalvoordeel en beschikbaar door deelnemende gemeenten.

Nieuwe collectieve verkenningen en pilots

  • social intranet
  • Business Intelligence (BI) diensten
  • Raad Informatie Systeem (RIS)
  • iSociaal / Digitale Wijkcoach

Breng uw pilot of project in

Gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten (geformaliseerd of niet) kunnen pilots, projecten en diensten inbrengen in Coöperatie Dimpact.