Parallelsessies

Parallelsessies

Hier vind je meer informatie over de parallelsessies op het Dimpact-congres op 16 mei 2019. Per ronde zijn de sessies uitgewerkt. Scroll naar beneden voor ronde 2 en 3. 

 

Ronde 1: 11.45 - 12.30 uur

1. Het hart van i4Sociaal: uitleg over de samenwerking, aanpak en ervaringen binnen het programma (plenaire zaal)
De gemeenten Deventer, Enschede, Groningen en Zwolle werken met Dimpact samen in een uniek verband genaamd i4Sociaal. Dit samenwerkingsverband jaagt digitale sociale innovatie in gemeenteland aan. Het doel is inwoners zo goed mogelijk te informeren over belangrijke voorzieningen binnen het sociaal domein. In deze sessie krijg je uitleg over de aanpak en ervaringen binnen het programma i4Sociaal. Waar draait het om in de samenwerking met i4Sociaal? Wat zijn de uitgangspunten en methodiek? En hoe hebben de gemeenten elkaar gevonden?

Door: Bart Ekkelkamp (gemeente Zwolle), Dick Laan (gemeente Enschede)
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, managers dienstverlening, informatiemanagers, communicatieadviseurs

2. Informatievoorziening in het ruimtelijk domein: in gesprek met de gemeente Zwolle over serviceformules en applicatiestrategie (zaal 10gh)
Het ruimtelijk domein is volop in beweging. De Omgevingswet komt dichterbij. Hoe beleggen we zaakgericht werken? Wat betekent CRM voor bedrijven? Debby Gilet, projectleider zaakgericht werken, neemt je mee in de overwegingen en de aanpak van gemeente Zwolle. 

Door: Debby Gilet (gemeente Zwolle)
Voor
o.a.: managers ruimtelijk domein, informatiemanagers, beleidsmedewerkers ruimtelijk domein

3. Waardepapieren: hoe 8 gemeenten samenwerken aan een oplossing voor het verifiëren van digitale waardepapieren (zaal 10ij)
Gemeente Haarlem heeft samen met ICTU een eco-systeem ontwikkeld waarmee uittreksels GBA langs digitale weg kunnen worden verstrekt. Gebruikmakend van moderne identiteits- en authenticatie technologie. De oplossing is opschaalbaar naar andere gemeenten.  

Bas de Boer, architect bij gemeente Haarlem, gaat samen met vertegenwoordigers van andere gemeenten uit de coalitie graag met jou in gesprek over deze toepassing. Ontdek hoe ook jouw gemeente mee kan doen.  

Door: Bas de Boer (gemeente Haarlem)
Voor o.a.: managers dienstverlening, informatiemanagers

4. Digivaardige mensen of mensvaardige diensten? (zaal 4)
Digitale zelfredzaamheid wordt bepaald door digitale vaardigheden. Miljoenen mensen in Nederland zouden niet digitaal vaardig genoeg zijn. Er vallen inderdaad burgers buiten de digitale boot. Maar daarom zijn die burgers nog niet ‘digitaal on-vaardig’. Het zegt meer over de mate waarin digitale diensten aansluiten bij de behoeften van mensen die ze gebruiken. Hoe maken we onze digitale diensten mensvaardig? Wat is dat precies en wat moeten we daarvoor doen?

Door: Victor Zuydweg (Gebruikers Centraal) 
Voor o.a.: managers dienstverlening, medewerkers dienstverlening, communicatieadviseur, bestuurders

5. Zaakgericht werken gemeente Groningen: van programma terug naar de business (zaal 5)
De afgelopen vier jaar is er veel bereikt in Groningen met zaakgericht werken. Nu is het moment om het programma af te ronden en het stokje over te dragen aan de business. Wat hebben we geleerd tijdens het programma en hoe gaat het nu verder?

Door: Job Wiegant (gemeente Groningen) 
Voor o.a.: managers, projectleiders, managers dienstverlening, medewerkers dienstverlening, informatiemanagers

6. Doorontwikkeling e-Suite als platform voor de digitale samenwerking van morgen (zaal 2)
Op basis van een unieke samenwerking tussen gemeente Groningen, Dimpact en Atos wordt vanuit verschillende perspectieven (klant, behoefte, waarde, product) de doorontwikkeling van de e- Suite belicht. Daarbij komen landelijke ontwikkelingen als Common Ground aan bod. Verder bespreken we de toekomstvisie van de e-Suite richting 2023 (roadmap) op basis van de behoefte vanuit de gemeente en deze ontwikkelingen.

Door: Ron Sintemaartensdijk (gemeente Groningen), Hugo ter Doest (Dimpact), Matthijs Meijntjes (Atos)
Voor o.a.: informatiemanagers, informatiearchitecten, functioneel beheerders, projectleiders, gebruikers zaaksysteem

7. Kunstmatige intelligentie / Robotic Process Automation: ervaringen van de gemeente Rotterdam over de kansen die dit biedt (zaal 9)
Het aanbod vanuit de markt is overweldigend. Maar wat vindt de gemeente? Waar is deze technologie goed toepasbaar? En wat komt er bij kijken? Gemeente Rotterdam is hier actief mee aan het experimenteren. En nodigt jou van harte uit mee te denken en te doen. Procesbot, anonimiseerbot, mailbot, chatbot, voicegestuurd: de (ro)bot doet haar intrede en zal steeds meer kennis opbouwen en ons werk uit handen nemen. Maar is dit echt zo vanzelfsprekend en makkelijk als het klinkt? Martijn Groenewegen, hoofd digitale strategie en ondersteuning bij gemeente Rotterdam, neemt jou mee in alle ervaringen die zij momenteel opdoen in het Digitaal Experimenteer Centrum (DEC). En nodigt je uit mee te doen. Samen sterker!

Door: Martijn Groenewegen (gemeente Rotterdam)
Voor o.a.: managers dienstverlening, informatiemanagers

8. Datagedreven dienstverlening en bedrijfsvoering: veel potentie, maar hoe krijg je het goed georganiseerd? (zaal 3)

Als gemeente wil je snel kunnen inspelen op belangrijke thema’s en bestuurlijke vraagstukken. Je weet inmiddels dat dit minder goed lukt met de bestaande manier van organiseren en technologie. De wendbaarheid is niet hoog genoeg. De belofte van datagedreven werken is wendbaarheid, maar de term ‘data gedreven’ zelf is eerder verwarrend dan versterkend. En daarom is het nuttig te ervaren hoe dit in de praktijk kan werken en wat daarvoor nodig is. De visie van Scamander: vul de randvoorwaarden voor datagedreven werken in 3 stappen in. De stappen zijn inspiratie, experimenteren en implementeren. 

Scamander heeft de afgelopen jaren veel gemeenten geïnspireerd. En vervolgens met ze geëxperimenteerd in de vorm van proeftuinen. Een aantal gemeenten hebben doorgepakt en hebben met Scamander de laatste stap naar implementeren gemaakt.

In deze sessie zie je de resultaten van enkele Dimpact-gemeenten en van de Sociale Dienst Drechtsteden. En geven we je een kijkje in de toekomst van nog meer wendbaarheid.

Ronald Kok, directeur van Scamander, gaat hierover graag in gesprek met jou. Samen met vertegenwoordigers van Dimpact, Drechtsteden en VNG-Realisatie.

Door: Ronald Kok (Scamander)
Voor o.a.: managers dienstverlening, informatiemanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers sociaal domein

9. Eenvoudig en betaalbaar migreren en uitfaseren van legacysystemen (zaal 8)
Veel organisaties staan voor een lastige keuze: a. een verouderd systeem in de lucht houden omwille van de data die erin staat of; b. de data vanuit het oude systeem migreren naar een nieuw systeem. MY-LEX biedt een alternatief. Door alle data inclusief rechten, rollen en metadata uit het oude systeem op te nemen in MY-LEX Legacy®, kun je met een gerust hart afscheid nemen van dit oude systeem. De keuze voor MY-LEX Legacy® betekent dat een efficiënte en soepele implementatie van een nieuw systeem een stap dichterbij is. Samen met de Gemeente Oost Gelre vertellen we je graag meer over ons product.

Door: Leon Trienes (gemeente Oost Gelre), Tony Jans (MY-LEX)
Voor o.a.: informatiemanagers, projectleiders

Ronde 2: 14.20 - 15.05 uur

10. i4Sociaal thema Bijstand: hoe we drempels voor het aanvaarden van werk verlagen (zaal 5)
In deze sessie laten de projectleiders vanuit Enschede zien hoe ze vanuit de generieke i4Sociaal aanpak dit thema met inwoners en professionals hebben uitgewerkt. Hoe de contouren van de beoogde oplossing (inhoudelijk en qua architectuur) er uit zien. En wat de link is met het landelijke programma Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI).

Door: Karin Masselink (gemeente Enschede), Marc Minnee (VNG Realisatie)
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, informatiemanagers, managers dienstverlening, communicatieadviseurs

11. i4Sociaal thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): hoe het thema WMO / Ondersteuning Huishouden (OH) op de i4Sociaal wijze is uitgewerkt en uiteindelijk gerealiseerd is in het platform MaximaalJezelf (zaal 5)
Wat zijn we tegen gekomen? Waar liggen kansen? Maar ook: wat zijn de eerste ervaringen van inwoners en professionals na livegang van dit thema?

Door: Martijn Hulshof (gemeente Enschede), Geertje Peeters (gemeente Enschede)
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, informatiemanagers, managers dienstverlening, communicatieadviseurs

12. i4Sociaal thema 18-/18+: hoe jongeren ondersteund worden op weg naar hun volwassen worden (zaal 10gh)
In deze sessie laten we zien hoe het thema 18-/18+ op de i4Sociaal wijze is uitgewerkt en uiteindelijk is gerealiseerd in het platform MaximaalJezelf. Wat zijn we tegen gekomen? Waar liggen de kansen? Maar ook: wat zijn de eerste ervaringen van inwoners en professionals na livegang van dit thema?

Door: Dino Zecic (gemeente Deventer), Anouk Rösken 
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, informatiemanagers, managers dienstverlening, communicatieadviseurs

13. i4Sociaal thema Statushouders: hoe we statushouders digitaal op weg helpen in Nederland (zaal 10gh)
Als statushouder word je overspoeld met informatie van verschillende organisaties. Het is een uitdaging om daarin je weg te vinden. Wigo4it heeft samen met gemeente Amsterdam de NL-app ontwikkeld die statushouders de weg wijst. De Gemeente Zwolle heeft vanuit het programma i4Sociaal het platform MaximaalJezelf vormgegeven. Hoe hebben beide partijen dit gedaan en wat zijn daarbij de succesfactoren? Misschien nog wel een belangrijker vraag: ‘hoe kunnen we in de toekomst samenwerken aan content en dit landelijk vormgeven?’ Hier gaan we tijdens deze sessie graag over in gesprek met jou.

Door: Bart Ekkelkamp (gemeente Zwolle), Benne Holwerda (Wigo4it) 
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, informatiemanagers, managers dienstverlening, communicatieadviseurs

14. i4Sociaal thema Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON): over het samenspel tussen inwoners, gemeente en zorgaanbieders in het kader van Wet Maatschapppelijke Ondersteuning / sociale activering (zaal 10ij)
Inwoners, gemeente en zorgaanbieders moeten informatie uitwisselen voor het opstellen van een ondersteuningsplan, uitvoeringsplan en de beschikking. Hiervoor heeft de gemeente Groningen een portaal beschikbaar gesteld. Ook kan dit portaal ingezet worden voor het monitoren en verantwoorden van de (kwaliteit) geleverde ondersteuning en behaalde resultaten.

In deze sessie laten we zien hoe het thema GON op de i4Sociaal wijze is uitgewerkt en uiteindelijk is gerealiseerd in het platform MaximaalJezelf en een omgeving voor de professional. Waarom doen we dit? Wat is belangrijk? Wat zijn we tegen gekomen? Waar liggen de kansen? Maar ook: wat zijn de eerste ervaringen van inwoners en professionals?

Door: Danielle van Goor (gemeente Groningen), Saskia Sadler (gemeente Groningen) 
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, informatiemanagers, managers dienstverlening, communicatieadviseurs

15. i4Sociaal thema Minima: hoe we (arme) bewoners proactief en laagdrempelig op maat informeren (zaal 10ij)
In deze sessie laten we zien hoe gezinnen met een minimuminkomen digitaal worden geïnformeerd en ondersteund. Waarom doen we dit met i4sociaal? Wat is belangrijk? Wat zijn we tegen gekomen? Waar liggen de aandachtspunten en de kansen? Maar ook: wat zijn de eerste ervaringen van inwoners en professionals?

Door: Nadia Amroui (gemeente Groningen)
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, informatiemanagers, managers dienstverlening, communicatieadviseurs

16. Omgevingswet: ketengericht werken met standaarden (zaal 2)
Over de Omgevingswet is nog niet alles duidelijk. Eén ding is al wel duidelijk: overheden moeten digitaal en zaakgericht gaan werken. Zo wordt voldaan aan het uitgangpunt dat inwoners en bedrijven te maken hebben met één overheid. Het werkt pas als overheidsorganisaties samenwerken en afspraken maken over een eenduidige werkwijze. Die werkwijze is gebaseerd op een standaard PDC en ZTC. Wie kan de impact en aanpak beter duiden dan Mark van den Broek? Mark is ontwikkelaar van producten, diensten en zaaktypen voor het Project Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet (PIKO). Hij heeft ruime ervaring in het werkveld. En het mooie is, dat we vanuit de Dimpact-proeftuin een bijdrage aan PIKO hebben geleverd. Zie hiervoor de sessie ‘Vooroverleg’ in ronde 3.

Door: Mark van den Broek 
Voor o.a.: managers ruimtelijk domein, medewerkers ruimtelijk domein, informatiemanagers

17. Uniek en privacyvriendelijk identiteitsplatform IRMA: wat is het en wat kun je ermee? (zaal 4)
IRMA biedt een oplossing om op een privacyvriendelijke manier in te loggen. Je onthult als gebruiker enkele relevante eigenschappen van jezelf via een app of telefoon. Hierdoor hoef je geen gebruikersprofielen meer aan te maken op allerlei apps en websites. En kun je bijvoorbeeld  gemakkelijk aantonen dat je ouder dan 16 jaar bent. Ontwikkeld door de stichting Privacy by Design heeft de gemeente Nijmegen dit opgepakt en getest.  Inmiddels zijn meerdere gemeenten zeer geïnteresseerd in deze ontwikkeling. Martijn van der Linden, businessadviseur bij gemeente Nijmegen, gaat graag in gesprek over deze ontwikkeling. En de (landelijke) ambities om het gebruik ervan verder mogelijk te maken.

Door: Martijn van der Linden (gemeente Nijmegen)
Voor o.a.: managers dienstverlening en informatiemanagers

18. Optimaal digitaal workshop: spelenderwijs naar betere dienstverlening (zaal 3)
Het Optimaal Digitaal spel is een workshop in de vorm van een spel. In deze sessie maak je hiermee kennis. En daarna? Dan ga je natuurlijk het spel spelen met je (project)team. Via Gebruiker Centraal kun je de kaarten verkrijgen, een spelleider regelen of zelf spelleider worden.

Over het spel:
Je speelt het met je team of met betrokkenen bij een project. Spelenderwijs wordt scherp waar jullie op gaan focussen om je (digitale) dienstverlening te verbeteren. Het spel wordt gespeeld met kaarten van de tips van Optimaal Digitaal. De ervaring is dat er verrassend snel wordt doorgedrongen tot de kern. Op een prettige, actieve en positieve manier.

Door: Marina de Horn (Gebruikers Centraal), Ineke Graumans (Gebruikers Centraal)
Voor o.a.: managers dienstverlening en medewerkers dienstverlening

19. e-dienstverlening gemeente en e- commerce retailers: zoek de verschillen (plenaire zaal)
Het lijken werelden van verschil. De manier waarop we dagelijks online aankopen doen bij reisorganisaties, retailers en banken / verzekeraars. En de dienstverlening die we als overheden bieden. Toch zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. We kunnen gemeentelijke dienstverlening veel effectiever en efficienter inrichten. Door de inwoner echt centraal te stellen en te begrijpen in welke behoeften we voorzien. En door processen en de dagelijkse (beroeps)praktijk met data te ondersteunen en sturen. Digitale oplossingen zijn hierbij deel van de oplossing. 

Arjan van Liere heeft 23 jaar ervaring in adviseren en digitaal inrichten van processen bij grote commerciele organisaties, onderwijsinstellingen en overheid. Hij brengt zijn kennis, ervaring en anekdotes in!

Door: Arjan van Liere (Present Media)
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, managers dienstverlening, informatiemanagers, communicatieadviseurs, managers ruimtelijk domein, beleidsmedewerkers ruimtelijk domein, bestuurders, projectleiders 

20. De gemeente verbonden (zaal 12)
Hoe zorgen we er als gemeenten voor dat we nog beter verbonden raken met onze inwoners, ondernemers en instellingen? We gaan onze visie delen én laten zien hoe een geavanceerd klantcontactsysteem samenwerkt met jouw gemeentelijk zaaksysteem. En hoe gemeenten verbonden worden met haar klanten. Samenwerkingsfunctionaliteit is niet alleen voor intern gebruik, maar verbindt gemeenten met  inwoners en bedrijven. Een sessie door Atos. 

Door: Marco de Jager (Atos), Matthijs Meijntjes (Atos), Annelies Tuinman- van Doorn (Atos)
Voor o.a.: managers KCC, medewerkers KCC, managers dienstverlening, informatiemanagers

21. Inside the black BOX. Toegepaste innovatie: van concept naar praktijk (zaal 1)
Krijg een directe inkijk inside the box. Ontdek hoe snel processen te automatiseren zijn met als voorbeeldcase gemeente Hellevoetsluis. Verwacht in deze sessie geen college over wat een softbot, RPA of robotisering is. RPA is vooral een mooi buzz woord en bestaat uit een veelvoud van automatiseringstoepassingen wat goed is ‘geframed’ in een pakkende term. Verwacht wel een praktische en informatieve sessie. Gemeente Hellevoetsluis laat zien hoe zij deze innovatie direct heeft toegepast door ongestructureerde informatie geautomatiseerd te structureren met mooie voordelen voor de dienstverlening en bedrijfsvoering.

Door: Aldo Luikens (gemeente Hellevoetsluis), Harry Steenhuisen (Octobox), Job Pantjes (Octobox)
Voor o.a.: bestuurders, informatiemanagers, projectleiders, managers dienstverlening

Ronde 3: 15.20 - 16.05 uur 

22. In gesprek met de kerngroep i4Sociaal: over de samenwerking rondom informatievoorziening binnen het sociaal domein (plenaire zaal)
De kerngroep i4sociaal is nu ruim een jaar intensief aan het samenwerken rondom informatievoorziening binnen het sociaal domein. Zij vertellen over de samenwerking. Waar worden ze enthousiast van? Waar lopen ze tegenaan? Wat bindt? Een open gesprek waarbij het publiek alle ruimte krijgt voor het stellen van vragen.

Door: Bart Ekkelkamp (gemeente Zwolle), Gerke Bos (gemeente Groningen), Dino Zecic (gemeente Deventer), Dick Laan (gemeente Enschede), Martin de Bijl (Dimpact)
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, informatiemanagers, managers dienstverlening, communicatieadviseurs

23. i4Sociaal thema Bijstand: hoe we drempels voor het aanvaarden van werk verlagen (zaal 5)
In deze sessie laten de projectleiders vanuit Enschede zien hoe ze vanuit de generieke i4Sociaal aanpak dit thema met inwoners en professionals hebben uitgewerkt. Hoe de contouren van de beoogde oplossing (inhoudelijk en qua architectuur) er uit zien. En wat de link is met het landelijke programma Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI).

Door: Karin Masselink (gemeente Enschede), Marc Minnee (VNG Realisatie)
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, informatiemanagers, managers dienstverlening, communicatieadviseurs

24. Hoe je formulieren Werk en Inkomen slim kunt hergebruiken (sessie is vervallen)
Verschillende Dimpact-gemeenten hebben in 2018 functionaliteiten ontwikkeld in e-Suite voor Werk en Inkomen. Er zijn koppelingen naar backoffice applicaties van Centric en Pink gerealiseerd. Hergebruik van de techniek ligt voor de hand. De gemeente Oldenzaal, Enschede, Groningen, Zwolle en Deventer werken inmiddels samen om kennis te delen en oplossingen te hergebruiken.Als je de oplossing van anderen accepteert, kun je razendsnel meters maken. Maar welke organisatorische valkuilen moet je ontwijken? Hoeveel tijd en moeite kost het? En wat levert het op voor de inwoner? Je kunt meedoen tijdens deze interactieve sessie en lak hebben aan het 'not invented here' syndroom!

Voor o.a.: managers sociaal domein, projectleiders, managers KCC, bestuurders

25. Hoe kan spraakgestuurd werken publieke dienstverlening veranderen? (zaal 2)
In 2020 wordt naar verwachting 50% van alle zoekopdrachten gedaan met voice search. Blijft het alleen bij gesproken zoekopdrachten? Of kan spraakgestuurd nog veel meer binnen de dienstverlening betekenen? De impact kan enorm zijn. Waar liggen de kansen en hoe zet je het in? Laten we praten! 

Door: Frank Mester 
Voor o.a.: managers sociaal domein, medewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers sociaal domein, managers dienstverlening, informatiemanagers, communicatieadviseurs, managers ruimtelijk domein, beleidsmedewerkers ruimtelijk domein, bestuurders, projectleiders 

26. Klantinteractie: samen op weg naar het klantcontact van de toekomst (zaal 4)
De kopgroep Klantinteractie neemt je tijdens een demo mee in klantreizen. En laat zien hoe zij toekomstbestendige klantinteractie vorm wil geven. Ook de afstemming van dit traject met Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) van VNG Realisatie en andere initiatieven komen kort aan bod.

Door: Laila Na'lawi (gemeente Rotterdam), Günther Bosman (Dimpact)
Voor o.a.: managers dienstverlening, medewerkers dienstverlening, informatiemanagers, managers KCC

27. Een interactieve sessie over e-Suite releases: testen in het applicatielandschap van Dimpact-gemeenten (zaal 8)
Elke 3 maanden wordt er een nieuwe release van de e-Suite opgeleverd door Atos met allerlei nieuwe functionaliteiten. Hoe stellen gemeenten deze functionaliteiten ter beschikking binnen hun eigen applicatielandschap? Hoe moet een functionaliteit getest worden? Wie kan aangeven welke testen er uitgevoerd moeten worden? En welke rol kan Supportbook hierin vervullen? Over deze vragen gaan we graag met jou in gesprek.

Door: André Groen (Dimpact), Raymond Leussink (Dimpact)
Voor o.a.: functioneel beheerders e-Suite

28. Proeftuin Omgevingswet: hoe participatie in het vooroverleg op een zaakgerichte manier ondersteund kan worden (zaal 9)
De Omgevingswet verplicht de overheid tot het organiseren van participatie. Ook initiatiefnemers en aanvragers krijgen vanaf 2021 zo’n verplichting. Namelijk bij de aanvraag van de (toekomstige) omgevingsvergunning. De wetgever beoogt dat gemeenten aanvragers en initiatiefnemers faciliteren. Hierdoor zullen gemeenten in veel gevallen (voorafgaand aan de aanvraag) in ‘vooroverleg’ gaan. De wetgever wil een grote digitaliseringsslag gaan slaan met de Omgevingswet. Kan het vooroverleg op een zaakgerichte manier ondersteund worden?

Gemeenten Oost-Gelre en Rotterdam hebben de handen ineen geslagen om de ‘Participatie verplichting’ en het daaruit voortvloeiende vooroverleg op een zaakgerichte manier in te richten. Dit vooruitlopend op de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. In dit traject is gebruik gemaakt van de laatste landelijke inzichten over de verhouding tussen zaaktypen en producten. Wil je meer weten en zien? Kom naar de demonstratie en ga in (voor-)overleg!

Door: Leon Trienes (gemeente Oost Gelre), Patrick van Loon (gemeente Rotterdam), Martijn van Loon (gemeente Oost Gelre)
Voor o.a.: managers ruimtelijk domein, medewerkers ruimtelijk domein, informatiemanagers

29. Een ‘groene verhuizing’: automatisch de BRP bijwerken (zaal 1)
Dankzij unieke risicoprofielen kan de gemeente Groningen adresonderzoek nu zo gericht mogelijk inzetten. Ze maakt sinds september 2018 gebruik van de app iVerblijf & Adres met zelf in te richten risicoprofielen. In 6 maanden waren er ruim 13.500 verhuizingen in Groningen. Daarvan kwamen er 9.179 digitaal binnen; een selfservicepercentage van 68%. En werd per maand tot wel 63% automatisch bijgewerkt in de Basisregistratie Personen (BRP); ‘groene verhuizingen’. Dat zorgt voor een flinke werkdrukvermindering. Tim Schuurman, afdelingshoofd Burgerzaken, vertelt je waarom gemeente Groningen digitale dienstverlening belangrijk vindt. Hoe ze het iVerblijf & Adres inrichtten; bijvoorbeeld de optimalisatie van het verhuisproces en het inrichten van de risicoprofielen. En benoemt welke voordelen zij ervaren.

Door: Tim Schuurman (gemeente Groningen)
Voor o.a.: medewerkers burgerzaken, managers burgerzaken, medewerkers dienstverlening, managers dienstverlening

30. Met de WIM-website snel en flexibel meters maken in online dienstverlening en communicatie (zaal 3)

17 gemeenten ontwikkelden samen de kernwebsite WIM. Door de opzet van dit websitemodel kan de gemeente Zwolle sneller en flexibel haar online dienstverlenings- en communicatiestrategie realiseren. Datagedreven, kortcyclisch en (soms) met rebelse dienstverleningshacks.

Jalmar Pfeifer, coördinator Team Digitale Regie (a.i.), vertelt over de aanpak van de gemeente Zwolle. Ook brengt hij een gesprek op gang over de toekomstige positie van de gemeentelijke website(s) in jouw online strategie.

Door: Jalmar Pfeifer (gemeente Zwolle)
Voor o.a: managers dienstverlening, informatiemanagers, communicatieadviseurs, bestuurders, projectleiders

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging