Organisatie

Deel dit verhaal Share Share Share

samenwerken icoon  Gezamelijke ambitie

De Dimpact-gemeenten werken samen vanuit gedeelde ambitie. Samen staan we voor dezelfde uitdagingen en ambities, maar vaak met gebrek aan middelen. Samen organiseren ligt daarom voor de hand.

 verbinden icoon  Governance 

Dimpact is de Coöperatieve vereniging van, voor en door gemeenten. De leden zijn de eigenaar van de coöperatie en sturen de ontwikkelingen aan. De governance structuur van de coöperatie borgt invloed van alle lidgemeenten in de vereniging. Elke lid heeft een gelijke stem, ongeacht het aantal inwoners.

samensterker icoon Verkennen, vraagbundelen & verwerven

In Dimpact verkennen gemeenten gezamenlijk de ontwikkelingen die op hen af komen. Vraagstukken worden samen in kaart gebracht en oplossingen worden samen georganiseerd.

 toezien op levering icoon  Regie op levering en leveranciers

Dimpact organiseert de samenwerkings-processen voor collectieve vraagbundeling, collectieve aanbesteding en collectief contractmanagement t.b.v. doortonwikkeling en beheer van ICT-diensten door. Dit resulteert voor de leden in een gezamenlijk verworven portfolio

            Onafhankelijk van ICT-leveranciers

Dimpact onafhankelijk van leveranciers georganiseerd. Het is geen gebruikersvereniging of community. Dimpact kan namens de lidgemeenten aanbesteden, belangenbehartigend en collectieve contracten sluiten. Dimpact in beginsel niet gebonden aan bepaalde leveranciers of merken.