Missie

Deel dit verhaal Share Share Share

Dimpact, integrale, gestandaardiseerde, publieke informatiehuishouding

Dimpact heeft de doelstelling om betere dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren voor haar lidgemeenten. Landelijke programma's zoals Visie Digitaal 2017, zaakgericht werken, en de KING's Basisgemeente, staan daarbij centraal.

Ambitie

Ook nieuwe ontwikkelingen worden in gezamenlijkheid opgepakt; denk aan de decentralisaties in het sociaal domein, samenwerking in het RUD of de modernisering GBA. Door samen te werken aan deze doelen worden kosten- en kwaliteitsvoordelen behaald. Door landelijke standaarden te volgen en mee te ontwerpen, staat Dimpact garant voor gestandaardiseerde, integrale informatiehuishouding. 

Bedrijfsvoering

Dimpact is georganiseerd als Coöperatieve vereniging. De governance structuur borgt ambassadeurschap, inspraak en invloed van alle lidgemeenten in de vereniging. Dat is tevens de belangrijkste reden waarom Dimpact onafhankelijk van leveranciers is georganiseerd. Kennisdeling vormt een springplank voor innovatie.

Kernwaarden

Naast gedeelde ambities bindt ons de kernwaarden van de vereniging: transparantie, leveranciersonafhankelijkheid, delen en duurzaamheid.