Kennisdeling

Deel dit verhaal Share Share Share

Het Dimpact samenwerkingsverband van gemeenten vormt een kenniskring.

In de governance van de vereniging wordt verbinding georganiseerd. Onderdeel daarvan vormen de samernwerkingsmoddellen in de vorm van expert- en projectgroepen waarin gemeenten met hun (domein)experts deelnemen. Kennisbundeling ontstaat op tal van thema's en niveaus; Dimpact verbindt deze en zo ontstaat een multi-disciplinair perspectief op de uitdagingen en ambities waar gemeenten samen voor staan.

  • Kennis wordt gedeeld op strategisch niveau over nieuwe ontwikkelingen die op gemeenten af komen. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden, fusies en ketensamenwerking zorgen voor dynamiek in gemeentelijke diensteverlening en bedrijfsvoering.
  • Op tactisch niveau zorgen we voor de vertaling van strategie naar de gemeentelijke operationele praktijk. Daar komen de effecten op standaarden, kanalen, processen en producten van gemeenten tot stand.
  • Vraagstukken omtrent implementatie en inrichting vormen het thema op operationeel niveau van informatiemanagement en techniek.