Waardepapieren

Waardepapieren

Soms moet je aantonen dat je in een gemeente woont. Bijvoorbeeld als een woningcorporatie daarom vraagt. Je gaat dan naar de gemeente om een uittreksel aan te vragen. De gemeentemedewerker zoekt jouw gegevens op in het burgerzakensysteem. Print een uittreksel. En zet daar een stempel op. Een uittreksel kan vaak ook online aangevraagd worden. Het duurt dan een aantal dagen voordat je het uittreksel thuis hebt. In beide gevallen is het proces arbeidsintensief, en klantonvriendelijk. Ook zijn de kosten voor zowel de gemeente als inwoner hoog.

Over het innovatieproject Waardepapieren

Kan het verstrekken van waardepapieren beter? Bij de gemeente Haarlem leidde die vraag tot de ontwikkeling van een Proof of Concept (PoC) voor het verifiëren van digitale waardepapieren. Een aantal gemeenten heeft de ambitie om gezamenlijk de oplossing voor waardepapieren klaar te maken voor implementatie.

Met wie we samenwerken

Samenwerken met elkaar aan innovatie is nodig om zowel opbrengsten als investeringen te delen. We vinden het voor onze innovatiekracht belangrijk om onze netwerken met andere gemeenten in te zetten bij innovatie. De betrokken gemeenten bij dit innovatieproject zijn: Haarlem, Bloemendaal/Heemstede, DUO+ (Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel), Enschede, Harderwijk, Rotterdam, Hoorn en Schiedam. 

Regiebureau Dimpact is namens deze gemeenten opdrachtgever naar ICTU, die als opdrachtnemer optreedt. Binnen Dimpact delen gemeenten kennis en inspiratie. Dimpact is het platform voor het verbeteren én hergebruiken van praktische oplossingen. We delen onze kennis, netwerken en oplossingen met elkaar.

Wat we willen bereiken

Als gemeenten willen we zoveel mogelijk samen optrekken in het ontwikkelen van technologische oplossingen. We hebben dezelfde doelstelling: het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. De ontwikkeling en implementatie van de toepassing voor het verifiëren van digitale waardepapieren draagt bij aan het verbeteren van de klantreis van inwoners. En het levert een kostenbesparing voor zowel gemeenten als inwoners op.

De techniek die voor het digitale uittreksel ontwikkeld gaat worden, kent veel meer toepassingsmogelijkheden. Alle gemeentelijke informatie waarvan de echtheid en authenticiteit gecontroleerd moet worden, komen in aanmerking voor de techniek.

Wat samenwerken ons oplevert

Door samenwerkingen ontstaan er betere oplossingen. Dat is ons uitgangspunt. Gemeenten kunnen bij het opschalen profiteren van het werk van deze acht koplopergemeenten. We delen successen, ervaringen en ontwikkelen samen door.

Door samenwerking kunnen we…

  • inspiratie en kennisdeling stimuleren
  • een grotere slagvaardigheid realiseren
  • opschalen 
  • aansluiting zoeken bij landelijke ontwikkelingen
  • schaalvoordelen realiseren

Masterclass Waardepapieren 28 november in Rotterdam

Op donderdag 28 november is er in Rotterdam een masterclass waardepapieren. Je maakt op een inspirerende en snelle manier kennis met de belangrijkste aspecten van het innovatieproject en de ontwikkelde oplossing. In een ochtend bespreken we de technologische ontwikkelingen, de toepassing in de praktijk en de gebruikersbeleving. Ben jij erbij?

Locatie: CIC, Venture café
Tijd: 09.30 uur – 12.30 uur
Aanmelden: Meld je aan door een e-mail te sturen naar rs.moti@rotterdam.nl.
Meer weten? Stuur een mail naar b.dirkse@rotterdam.nl
 (Bjorn Dirkse, Cluster Dienstverlening gemeente Rotterdam). 

Doe jij ook mee?

We nodigen altijd uit. En zijn nieuwsgierig naar de inbreng van anderen. Jouw inbreng. Bas de Boer (bdeboer@haarlem.nl) en Jaap van Vliet (jaap.vanvliet@dimpact.nl, 0653819433) vertellen je graag meer over dit innovatieproject. Spreek een van hen aan en ontdek hoe ook jouw gemeente mee kan doen. Daar maken we graag tijd voor.  

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging