Governance structuur

Deel dit verhaal Share Share Share

De Dimpact governancestructuur borgt ambassadeurschap, inspraak en invloed van alle lidgemeenten in de vereniging om onze daadkrachtig en transparant te kunnen vervullen.

Algemene Leden Vergadering

In de governance structuur vormt de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging en wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle lidgemeenten.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het Bestuur. Zij wordt bekleed door een afvaardiging van vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau van lidgemeente en twee externe stakeholder.

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit een directeur-bestuur.