GemeenteZaak

GemeenteZaak

Om de visie rond de Common Ground te realiseren hebben gemeenten nieuwe ICT-componenten nodig die nog niet allemaal op de markt te koop zijn. Dat geldt ook voor de API’s voor Zaakgericht Werken.

VNG Realisatie werkt aan landelijke standaarden voor Zaakgericht Werken API’s. Die standaarden zijn (niet bedoeld als) productierijpe software voor gemeenten. Het innovatieproject GemeenteZaak heeft juist als doel om echt bruikbare  software op te leveren, gebaseerd op de (aankomende) VNG standaarden. En natuurlijk  wordt de software open source gebouwd en is het intellectueel eigendom bij de Dimpact coöperatie belegd.

Met wie werken we samen?

Samenwerken met elkaar aan innovatie is nodig om zowel opbrengsten als investeringen te delen. We vinden het voor onze innovatiekracht belangrijk om onze netwerken met andere gemeenten in te zetten bij innovatie. De betrokken gemeenten bij dit innovatieproject zijn: Rotterdam, Haarlem, Utrecht, Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Delft, Arnhem, Hoorn, Medemblik en de Gemeenschappelijke Regeling SED. 

Regiebureau Dimpact is namens deze gemeenten opdrachtgever naar de leverancier die de software bouwt.

Wat samenwerken ons oplevert?

We delen de realisatiekosten en onze kennis. De Common Ground is voor iedereen nieuw en we hebben elkaars denk- en doe-kracht nodig.

Doe jij ook mee?

Niels Lindeboom, regisseur samenwerking (via 06-22270923 of niels.lindeboom@dimpact.nl) vertelt je graag meer over dit innovatieproject. Spreek hem aan en ontdek hoe ook jouw gemeente mee kan doen. Daar maken we graag tijd voor. 

Doe mee en deel mee in de voordelen van de vereniging