Coöperatieve vereniging

Deel dit verhaal Share Share Share

Rechtsvorm

Een coöperatieve vereniging U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid voor lidgemeenten) is een gunstige rechtsvorm voor intergemeentelijke samenwerking. Niet voor niets wint deze rechtsvorm aan populariteit. Een dergelijke verenigingsstructuur voorziet namelijk in de sturing door en behoeften van de aangesloten leden.

Invloed van leden

De leden van de coöperatieve vereniging Dimpact hebben zeggenschap over de entiteit en de bedrijfsvoering van de organisatie. Alle lidgemeenten bepalen het beleid en sturen de ontwikkelingen aan, via de governance structuur. Daarin hebben de lidgemeenten een gelijke stem, ongeacht inwonersaantal.

Verbinding & Ambassadeurschap

De vertegenwoordigers van de leden - op verschillende niveaus en terreinen - zijn nauw bij Dimpact betrokken via de governance structuur (vastgelegd in onze statuten) en het daarom georganiseerde participatienetwerk (met advies- en projectgremia). Deze structuren zorgen voor verbinding, betrokkenheid en ambassadeurschap van lidgemeenten.

Flexibiliteit & Dynamiek

Dimpact kan namens de lidgemeenten optreden als contracthouder van opdrachten die in de markt worden gezet en ziet toe op de naleving van de overeenkomsten en optimale levering aan gemeenten. Anderzijds kan Dimpact optreden als belangenbehartiger van gemeenten. Een coöperatieve vereniging geeft op deze manier voldoende ruimte als het gaat om slagkracht, betrokkenheid van de lidgemeenten en flexibiliteit van de organisatie.

Lees meer over het lidmaatschap.