Algemene Leden Vergadering Datum:

Deel dit verhaal Share Share Share

Dimpact is georganiseerd als coöperatieve vereniging. De lidgemeenten zijn de eigenaren van de coöperatie en sturen daarom de ontwikkelingen aan. Het hoogste orgaan van de coöperatie is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze wordt bekleed door de betrokken wethouders/ portfeuillehouder van elke lidgemeente. Elk lid heeft een gelijke stem, ongeacht inwonerstal. De Dimpact ALV komt ten minste twee maal per jaar bij elkaar.

Deel dit verhaal Share Share Share