Algemene Leden Vergadering Datum:

Deel dit verhaal Share Share Share

In de governance structuur vormt de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging en wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden. Alle leden hebben een gelijke stem binnen Dimpact. 

De ALV beslist op basis van voorstellen vanuit het bestuur, zoals het jaarlijkse Dimpact-bedrijfsplan.

• De ALV heeft het toezichthoudende orgaan ‘de Raad van Commissarissen’ aangesteld om toezicht te houden op het
bestuur van Dimpact. De ALV beslist over de (door de RvC) aangedragen RvC-leden. 
• De ALV komt hiervoor twee maal per jaar bij elkaar; voor de begroting (+ bedrijfsplan) en de jaarrekening.
• De ALV beslist over zaken als de inhoud van de statuten van de vereniging, missie, visie, contributie, financiën en de
strategische koers van Dimpact.
• De ALV besluit veelal over de allocatie van (substantiële) extra investeringen (die vaak gepaard gaan met
strategische keuzes, zoals bij verwerving BZM).

Deel dit verhaal Share Share Share