Themasessie benchmark gebruik e-Suite en gemeentelijke managementinformatie Datum:

Deel dit verhaal Share Share Share

Hoe staat jouw gemeenten ervoor? Op 26 januari organiseert Dimpact een themasessie over benchmark gebruik e-Suite en gemeentelijke managementinformatie.

Meten is weten 

De Dimpact-gemeenten zijn volop bezig met verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Om dit doel te bereiken wordt voor een deel gebruik gemaakt van oplossingen die in Dimpact-verband zijn ingekocht of ontwikkeld. De fase van implementatie verschilt per gemeente. Dimpact kan via de e-Suite beschikken over de volgende (anonieme) informatie:

 1. Welke en hoeveel transacties zijn er via een e-formulier door inwoners/bedrijven opgestart.
 2. Hoeveel zaken er zijn gestart, alsmede hoeveel taken er zijn afgehandeld en hoeveel documenten er zijn verwerkt. 
 3. Hoeveel klantcontacten worden er vastgelegd

Er zijn ook externe metingen beschikbaar. Landelijk loopt een periodieke meting naar de "digitale volwassenheid gemeente". Deze meting hebben we meegenomen in de zogenoemde "benchmark gebruik eSuite" van eind 2016. De landelijke meting geeft een beeld van hoe goed gemeenten "scoren" in het digitale aanbod voor onze inwoners en bedrijven. 

Benchmark gebruik 

Tijdens de themasessie willen we graag onze analyse van deze gegevens met onze leden delen; nader toelichten en gezamenlijk afstemmen hoe we deze gegevens het beste kunnen interpreteren en welke gezamenlijke ambities we als vereniging hebben t.a.v. het gebruik van de e-Suite. Welke waarde hechten we aan de landelijke metingen en onze gezamenlijke ambities in de landelijke ranking?

Sturen op gegevens uit de e-Suite 

Waar het eerste deel van de themasessie gaat over de dienstverlening van gemeenten gaat het middagdeel over de mogelijkheden om te sturen op gegevens uit de e-Suite. De informatie gestuurde gemeente weet wat er leeft in de samenleving, weet of interne kwaliteitseisen worden gehaald en stuurt op kwaliteit. Diverse leden hebben al mooie "best-practices" gerealiseerd t.a.v. management- en stuur-informatie. In deze sessie worden we meegenomen in de ervaringen en adviezen van deze leden om tot goede management rapportages te komen. Tot slot is er een doorkijkje naar de toekomst, naast de e-Suite zijn er natuurlijk nog veel meer gegevens waar een informatie gestuurde gemeente gebruik van kan maken.

Doelgroep

Deze sessie is bedoelt voor Dimpact-leden. 
Kerngroepleden, programma- of projectmanagers digitaal werken / zaakgericht werken en hoofden KCC. Ook projectleiders implementatie e-Suite en informatie analisten / overzicht bouwers zijn van harte welkom.

Programma

 
Tijd Onderdeel Door
09:45 -10:00  Inloop  
10:00 - 10:10  Welkom  Dagvoorzitter
10:10 - 12:00

 Benchmark gebruik e-Suite

 • toelichting op analyse eind 2016
 • workshop "interpretaties en ambities"
 • terugkoppeling workshopvoorzitters
 • Renzo Graziano
 • alle deelnemers
 • Regioregisseurs
12:00 - 13:00   Lunch  
13:00 - 14:30

 Management / stuurinformatie

 • casus gemeenten
  • Coevorden/Emmen, Oost-Gelre, Zwolle
 Leden
14:30 - 14:50

 BI proeftuinen event (maart 2017):

 • Korte toelichting / teaser
 Jaap van Vliet
14:50 - 15:00  Afsluiting  Dagvoorzitter
15:00 - 15:30   Borrel  

 

Locatie

Raadzaal in Zwolle , Grote Kerkplein 15, 8011 PK in Zwolle

 

Aanmelden

 Klik hier om je aan te melden

 
Deel dit verhaal Share Share Share