Sociaal domein 'Aan de slag' Datum:

Deel dit verhaal Share Share Share

Op het programma staat bonte verzameling van praktische best practices, waarmee u in uw eigen organisatie (snel) aan de slag kunt. Het is tevens een dag waarop gemeenten samen verkennen waar er nog leemtes liggen en hoe we door samenwerking hier invulling aan kunnen geven.

 

Voor wie?

Dit evenement is primair bedoeld voor lidgemeenten van de coöperatieve vereniging Dimpact. Daarbinnen is het programma geënt op de volgende functies/rollen:

 • Medewerkers Sociaal domein
 • Managers Sociaal domein
 • Communicatiemedewerkers
 • Informatiemanagers

 

Praktijkcases

Digitale Innovatie Arbeidsmarkt – Gemeente Enschede

Een nieuwe wijze van persoonlijke on line ondersteuning/ dienstverlening voor werkzoekenden en werkcoaches

Poort voor werk en Inkomen – Gemeenten Ommen / Hardenberg

een pilot digitale poort voor Werk en Inkomen. In deze digitale poort wil het Maatschappelijk Domein met behulp van digitale processen de zelfredzaamheid van de klant verder vorm geven en de klant zelf gegevens laten invullen. 

Versterking zelfredzaamheid –  Gemeente Helmond (of VNG/KING Pilotstarter)

Inzet van een on line community waarop mantelzorgers en/of buurtbewoners elkaar kunnen vinden.

Digitaal meedoen – Gemeente Capelle a/d IJssel

‘Digitaal Meedoen’ is een initiatief van gemeente Capelle aan den IJssel. De doelstelling van het project is om méér Capellenaren digitaal vaardig te maken, en om hun digitale vaardigheden te verbeteren.

Informatie paraat: online oriënteren en informeren –  C-Content

De zelfredzame burger, mantelzorger oriënteert zich, maar ook de medewerker (aan de keukentafel) heeft behoefte aan informatie. Hoe kan met de (bekende) druk op de knop betrouwbare, overzichtelijke, relevante informatie verschaft worden.

Digitaal aanvragen: inzet van moderne e-formulieren – Dimpact DOE Noord / Groningen

Het ontwikkelen van moderne e-formulieren voor diensten op het sociaal domein. De aanpak en de eerste resultaten.

Sturen: verantwoorden en voorspellen – Gemeente Enschede

Met welke stuurparameters/ indicatoren kunnen we onze prestaties meten? Enschede laat zien welke set zij hanteert, hoe ze daartoe gekomen is en hoe die in de praktijk wordt ingezet. Hoe meten we de outcomes van beleidsmaatregelen en kunnen we zelfs voorspellende analyses uitvoeren?

Procesmodel sociaal domein – Mavim 

Mavim heeft het initiatief genomen om samen met de VNG en een aantal gemeenten een procesmodel voor het sociaal domein te ontwikkelen. Dat model vormt basis/ startpunt bij het uitwerken van de gemeentelijke bedrijfsprocessen en het configureren van de processen in bijv.  zaaksystemen.

Wijkteam in beeld: moderne website voor het sociale wijkteams in Gemeente Zwolle

Website van de sociale wijkteams. Inzet van WIM (Website Intranet Model) in het sociaal domein: praktisch, snel en tegen lage kosten. 

 

Programma

Tijd
 
Onderwerp

10.00

(inloop vanaf 09.30)

Jaap van Vliet

 

Welkom, doel van de bijeenkomst

 • Inspireren met best practices. Ingrdiënten om zelf aan de slag te gaan.
 • Inzicht in wat al kan en wat we nog missen
 • Input voor Dimpact Actieplan Sociaal Domein: wat gaan we gezamenlijk oppakken

Stijl van deze dag: Interactief in gesprek aan de hand van onderstaande gemeentelijke casuistieken en ervaringen

10.15 -10.45  Martin de Bijl Overzicht informatie voorziening tbv Sociaal Domein en Dimpact ondersteuning daarin
10.45 -11.15 Christiaan Sevink DOE: e-formulieren en zaakafhandeling 
11.15 -11.45  Zwolle  WIM: wijkteams in beeld
11.45 -12.15 

Dick Laan

Enschede 

DIA: Digitale Innovatie Arbeidsmarkt

BIA: Business Intelligence en Analytics . Verantwoorden en Voorspellen

12.15 -13.00 LUNCH   
13.00 -13.30 

Stephan Roijers

 namens Helmond 

Versterking zelfredzaamheid - community 

Ervaringen vanuit de Proefrit Informele Zorg Peelregio 

13.30 -14.00

Sean Moayedi

C-Content 

Informatie paraat
14.00 -14.30 

Ben Laarhoven

Mavim 

Procesmodel Sociaal Domein 
14.30 -15.30  Allen

Plenaire conclusies:

 • waar kunnen we al mee aan de slag?
 • en wie gaat dat ook echt doen?
 • waar zitten de leemtes in het Dimpact portfolio?
 • wat is de volgende stap hiervoor? 
15.30 -15.45 

 

Dimpact

 

Afronding 

 

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier.

 

Locatie

Centraal in Nederland

 

Deel dit verhaal Share Share Share